E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2020

Covid19_oříz.png
4. DISKUZNÍ (ON-LINE) PANEL: Vědci v centru boje s COVID-19: úspěchy, výzvy, problémy
Pozvání do čtvrtého (v online prostředí druhého) diskusního panelu přijali zatím (bez titulů) viroložka Ruth Tachezy, imunolog Karel Drbal, molekulární bioložka Zdena Palková, biochemik Jan Konvalinka a demografky Dagmar Dzúrová a Klára Hulíková Tesárková. Moderuje Jan Černý. Stream se uskuteční paralelně na YouTube kanálu a na Facebooku PřF UK 3.11. v 18.00.
klára4.png
Dočerpání mzdových prostředků v roce 2020
Docerpani mzdovych prostredku 2020.docx
Covid19_online_panel_4 (+ navrátil).png
Covid19_online_panel_4 (+ navrátil)_nový.png
ZAHRADNI.jpg
Zemřel profesor Rudolf Zahradník
Dne 31.10.2020 zemřel profesor Rudolf Zahradník. Absolvoval VŠCHT v Praze, působil ve funkci ředitele Heyrovského ústavu, byl předsedou AV ČR, patřil k zakladatelům české kvantové chemie a vynikajícím způsobem přednášel i na naší fakultě. Pro ty, kteří měli to štěstí, že na přelomu 60. a 70. let absolvovali tyto jeho přednášky, jistě utkvěl v paměti jeho mimořádně bohatý slovník a brilantní čeština, spojená se snahou nadchnout studenty pro přednášenou látku a o propojení všech přírodovědných disciplín. Čest jeho památce.
ZAHRADNIK NA WEB.jpg
How to convert teaching from in-class to online environment
Are you struggling with teaching via Zoom or other online platforms? Are you exhausted after every class taught online? Are your students less engaged online than in-class? Are you unable to cover all the planned material while teaching online? This two-session interactive course is tailored-made for lecturers who are in the process of converting their in-class courses to the online environment. It provides basic tips about what to do and will help you feel more confident about teaching online.
Rychlejší a levnější testování na COVID-19 z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy: LAMP testy ze slin blíž realizaci
Odborníci na molekulární biologii z Laboratoře biologie kvasinkových populací na katedře genetiky a mikrobiologie se od počátku pandemie zapojili do boje proti koronaviru s cílem zavést rychlou identifikaci přítomnosti viru SARS-CoV-2 ve slinách.
logo přfuk.jpg
obr1.jpg
obr2.jpg
obr3.jpg
obr4.jpg
obr5.jpg
obr6.jpg
obr7.jpg
obr8.jpg
školení.jpg
Kurz vedení pracovního týmu
Zveme všechny zájemce na Kurz vedení pracovního týmu, který se uskuteční on-line přes ZOOM dne 11. listopadu 2020 ve dvou blocích od 9.00 do 16.00. Školení je určeno pro akademické a vědecké zaměstnance UK. Kurz by Vás měl seznámit se způsoby vedení týmových spolupracovníků, metodami tvorby týmů a využívání technik řízení týmové práce, metodami predikce a eliminace konfliktů a maximálního využití lidského potenciálu.
Sportujete při škole? Požádejte o podporu!
V tomto roce se podařilo úspěšně nastartovat systémovou podporu sportovců na vysokých školách v ČR prostřednictvím programu UNIS. Program zastřešuje MŠMT, jeho řízením je pověřeno resortní sportovní centrum VICTORIA VSC (Vysokoškolské sportovní centrum). Díky projektu je v tomto roce pravidelně finančně podpořeno na 60 studentů UK (z toho 7 studentů PřF UK). S pokračováním projektu se počítá i v příštím roce. Přihlášky se podávají do 24.11. 2020.
vitoria 2.jpg
Sportujete při škole? Požádejte o podporu!
V tomto roce se podařilo úspěšně nastartovat systémovou podporu sportovců na vysokých školách v ČR prostřednictvím programu UNIS. Program zastřešuje MŠMT, jeho řízením je pověřeno resortní sportovní centrum VICTORIA VSC (Vysokoškolské sportovní centrum). Díky projektu je v tomto roce pravidelně finančně podpořeno na 60 studentů UK (z toho 7 studentů PřF UK). S pokračováním projektu se počítá i v příštím roce. Přihlášky se podávají do 24.11. 2020.
Kandidátem na děkana fakulty zvolil Akademický senát prof. Jiřího Zimu
Akademický senát na svém jednání dne 5.11. v tajné volbě zvolil kandidáta na funkci děkana fakulty prof. RNDr. Jiří Zimu, CSc. Profesor Zima by měl vstoupit do svého druhého funkčního období v roli děkana fakulty.
image_mini.jpg
Analýza NÚKIB o ransomwaru
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost poslal Univerzitě Karlově dokument "Vyděračské útoky ransomwarem jsou stále cílenější: míří na velké firmy, státní a veřejné instituce", který obsahuje informace o ransomwaru a doporučení vhodná k prevenci a omezení následků takových útoků.
Hrozba-ransomware_FINAL-signed.pdf
Projekt „Alfathon"
Nabízíme všem zájemců z řad studentů, zaměstnanců a spolupracovníků projekt Alfathon. Jde o první plně digitální hackathon vytvořený italskou společností Alfasigma, která patří mezi přední italské farmaceutické firmy, a který probíhá ve spolupráci s univerzitou v Modeně a Reggio Emilia a Boloňskou univerzitou. Zahrnuje 3 výzvy, které spadají do oblastí farmaceutického výzkumu, technologií a inovací a které mají přispět jejich rozvoji.Do soutěže je možné se přihlásit od 3. do 30. listopadu 2020. Konečná odměna ve výši 5 000 eur bude nejlepšímu projektu udělena v březnu 2021.
Termíny podávání návrhů na přiznání stipendia za listopad a prosinec 2020
UK a její dvě fakulty podporují Učenou společnost ČR
Zástupci Matematicko-fyzikální fakulty, Přírodovědecké fakulty a rektorátu Univerzity Karlovy se dohodli na dlouhodobé podpoře Učené společnosti České republiky. Společným cílem je především oceňování úspěšných vědců a popularizace české vědy.
učená logo.png
Usnesení předsednictva ASF - vyhlášení voleb do SKAS
Předsednictvo Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK vyhlašuje volby do studentské komory Akademického senátu PřF UK na 16. - 17. 12. 2020. Akademický senát na jednání 19.11. zvolí volební komisi, která v souladu s volebním řádem stanoví počet mandátů pro volební okrsky, lhůty a pravidla pro podávání kandidátních listin a zajistí organizaci voleb.
pylove lacky (1).jpg
Pylová zrna v prašníku.jpg
Vedrana.jpg
Jak se vyvíjí a roste pyl: vědci popsali přesně regulovaný přísun stavebních látek
Tým vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR publikoval nové poznatky o vývoji a klíčení pylu v Plant Physiology, jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů zaměřených na rostlinnou biologii. Při výzkumu použili i metodu genového inženýrství označovanou jako CRISPR, za niž byla letos udělena Nobelova cena.
na web.jpg
Nabídka nábytku za odvoz
ODBEROVE MISTO.jpg
ODBER NA WEB.jpg
Nové odběrové místo pro testování na Covid 19
Od 9. 11. 2020 zahájilo provoz Odběrové místo pro Covid 19, které provozuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a s 1. Lékařskou fakultou UK, a to v Praze na Albertově (Studničkova 2030/1). Odběrové místo je v provozu od pondělí do pátku od 9.00 hod. do 16.00 hod, mohou ho využít nejen studenti a zaměstnanci UK, ale i široká veřejnost. Cena za odběr pro studenty a zaměstnance UK je zvýhodněna.
WVS.jpg
Uzávěrka přihlášek 23. ročníku Wernera von Siemense
Pouhé dva týdny zbývají do uzávěrky přihlášek dalšího, již 23. ročníku, Ceny Wernera von Siemense pro studenty, vědce a pedagogy přirodovědných a technických oborů. V Ceně Wernera von Siemense je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 900 000 Kč. Podávání přihlášek do 30. listopadu 2020.
WVS.jpg
Uzávěrka přihlášek 23. ročníku Wernera von Siemense
Pouhé dva týdny zbývají do uzávěrky přihlášek dalšího, již 23. ročníku, Ceny Wernera von Siemense pro studenty, vědce a pedagogy přirodovědných a technických oborů. V Ceně Wernera von Siemense je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 900 000 Kč. Podávání přihlášek do 30. listopadu 2020.
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ - LISTOPAD 2020 - LEDEN 2021
Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK si Vás dovolují pozvat na aktualizovanou nabídku vzdělávacích akcí v listopadu a prosinci 2020.
Zkoušení studentů v Moodle formou testu
V případě, že plánujete zkoušet větší počet studentů (více než 50) současně a Váš kurz s testem se nachází na Moodle 1 nebo Moodle 2 (což se týká většiny kurzů Přírodovědecké fakulty), doporučujeme Vám požádat o přenos kurzu na Moodle 3. Tím, že test zpřístupníte studentům na Moodle 3 předejte možným technickým problémům.
100 let geografie na Přírodovědecké fakultě
V roce 2020 slaví Přírodovědecká fakulta 100 let od svého založení a při této příležitosti vydala Geografická sekce speciální brožuru, která dokumentuje nejvýznamnější osobnosti, publikace a události albertovské geografie za uplynulé století.
geogr.png
Naši studenti byli vybráni k účasti na Urban Health Case Challenge
Urban Health Case Challenge (UHCC) je nová iniciativa v rámci univerzitní aliance 4EU+ (European University Alliance) zaměřená na aktuální výzvy, kterým čelí evropská města v souvislosti s demografickými změnami a zdravotním stavem populace, a na strategie, které města volí pro posílení své odolnosti a schopnosti těmto výzvám čelit. S radostí můžeme sdělit, že k účasti na UHCC, kde je Univerzita Karlova prezentována 2 studentskými týmy, byli vybráni i studenti naší fakulty. Prezentace výsledků soutěžních studentských týmu proběhne on-line v pátek 27.11.2020.
4EU.jpg
4EU PDF.pdf
4eu logo.jpg
Naši studenti byli vybráni k účasti na Urban Health Case Challenge
Urban Health Case Challenge (UHCC) je nová iniciativa v rámci univerzitní aliance 4EU+ (European University Alliance) zaměřená na aktuální výzvy, kterým čelí evropská města v souvislosti s demografickými změnami a zdravotním stavem populace, a na strategie, které města volí pro posílení své odolnosti a schopnosti těmto výzvám čelit. S radostí můžeme sdělit, že k účasti na UHCC, kde je Univerzita Karlova prezentována 2 studentskými týmy, byli vybráni i studenti naší fakulty. Prezentace výsledků soutěžních studentských týmu proběhne on-line v pátek 27.11.2020.
Univerzita Karlova oceňovala své špičky, nechyběli ani zástupci naší fakulty
Zástupci Univerzity Karlovy si 17. listopadu ve Velké aule Karolina připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byli již tradičně oceněni nejlepší vyučující, vzdělávací počiny i vědecké osobnosti. Řada z nich byla i z naší fakulty.
Mezinárodní Noc vědců letos on-line
U příležitosti letošní Noci vědců uskutečňuje Univerzita Karlova celý svůj program online. Bohatý program na téma Člověk a robot, skládající se z předtočených videí a celkem 14 živých streamovaných přenosů, vám přichystalo na 60 vědců ze 14 fakult Univerzity Karlovy, studentů zapojených do projektu Science Slam a dokonce hosté z Varšavské univerzity! Noc vědců na UK je premierována dne 27. 11. 2020 od 17.00 do 23.00 na webu Noc vědců, YouTube kanále UK a Facebooku UK.
NOC VĚDCŮ.jpg
NOC VĚDCŮ.jpg
Dny geografie v online formě
Na geografické sekci v pondělí 23. listopadu startují tradiční Dny geografie v netradiční formě. Vzhledem k epidemické situaci se totiž přesunuly do online prostředí. Na níže uvedenou webovou stránku budou v průběhu celého týdne přidávány různé geografické kvízy, zajímavé přednášky, videa, postery, výstavy či další materiály, které jsou určeny jak pro žáky základních a středních škol, tak pro jejich vyučující.
Logo_DG_CMYK_oříz.jpg
QUO VADIS jpg.jpg
Heyrovského přednáška 2020: Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení
Katedra analytické chemie PřF UK vás srdečně zve na přednášku Bohdana Josypčuka Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR "Heyrovského přednáška 2020: Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení". Přednáška je věnována udělení Nobelovy ceny za polarografickou metodu analýzy a koná se online v úterý 8. prosince 2020 ve 14.00 pod záštitou děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy v rámci cyklu Quo Vadis Chemie.
logo přfuk.jpg
josypčuk.jpg
Na Karlovku online 28. 11. – informační den pro uchazeče o studium
Pro všechny uchazeče o studium i širokou veřejnost připravila Univerzita Karlova virtuální informační den, kde se budete moci seznámit se všemi fakultami. Ten se uskuteční pod názvem „Na Karlovku online“ v sobotu 28. listopadu od 9 do 16 hodin na webu nakarlovku.cz. Naši fakulta bude představena v živém vysílání ve 14.00.
Na karlovku.jpg
Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. V České republice proběhne slavnostní představení, s ohledem na přetrvávající aktuální epidemiologickou situaci, online, a to 2. prosince 2020 ve 14 hodin, a to bez nutnosti předchozí registrace.
soer.jpg
Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech. Tyto zprávy se vypracovávají od roku 1995. Hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU..V České republice proběhne slavnostní představení, s ohledem na přetrvávající aktuální epidemiologickou situaci, online, a to 2. prosince 2020 ve 14 hodin, a to bez nutnosti předchozí registrace.
klára147852.png
Vánoční dárky z našeho e-shopu
Prodejní a výdejní místo na Albertově 6 zůstává v souvislosti s opatřením proti šíření nákazy covid-19 i nadále uzavřeno, na internetu ale stále fungujeme!
BATOH ESHOP.jpg
Vánoční dárky z našeho e-shopu - Black friday!
Prodejní a výdejní místo na Albertově 6 zůstává v souvislosti s opatřením proti šíření nákazy covid-19 i nadále uzavřeno, na internetu ale stále fungujeme! Black Friday je za námi, ovšem naše zajímavé slevy trvají až do neděle 6. prosince 2020.
horejší.jpg
CÍLEK.jpg
Česká hlava pro RNDr. Václava Cílka CSc. a prof. RNDr. Václava Hořejšího
I v tomto roce udělila společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České repuliky stejnojmenné ceny - nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Často je považováno za tzv. „českou nobelovku“. Mezi letošními laureáty jsou i významní absolventi naší fakulty RNDr. Václav Cílek, CSc. a prof. RNDr. Václav Hořejší, který stále působí na katedře buněčné biologie. Gratulujeme!
česká hlava logo.jpg
Naše fakulta má počínaje 1. 12. 2020 nové vedení
Rektor na návrh Akademického senátu PřF UK jmenoval Prof. Jiřího Zimu děkanem ke 1.12. 2020. Staronový děkan Jiří Zima předsedá kolegiu děkana, jehož novými členy jsou proděkan pro vědu, výzkum a vědecké informace doc. Vladimír Krylov, kde vystřídal prof. Adama Petruska a proděkan pro Geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí prof. Jiří Žák, kde vystřídal prof. Martina Mihaljeviče. Ostatní členové kolegia zůstávají stejní jako v minulém funkčním období děkana.
Naše fakulta má počínaje 1. 12. 2020 nové vedení
Rektor na návrh Akademického senátu PřF UK jmenoval Prof. Jiřího Zimu děkanem ke 1.12. 2020. Staronový děkan Jiří Zima předsedá kolegiu děkana, jehož novými členy jsou proděkan pro vědu, výzkum a vědecké informace doc. Vladimír Krylov, kde vystřídal prof. Adama Petruska a proděkan pro Geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí prof. Jiří Žák, kde vystřídal prof. Martina Mihaljeviče. Ostatní členové kolegia zůstávají stejní jako v minulém funkčním období děkana.
volby_plakat_novy.jpg
Nové volby vyhlášeny!
Předsednictvo ASF vyhlásilo volby do Studentské komory Akademického senátu na období 2021-2023. Kandidatury je možné podávat do 6. prosince 2020.
znak přfuk.jpg
Nové volby vyhlášeny!
Předsednictvo ASF vyhlásilo volby do Studentské komory Akademického senátu na období 2021-2023. Kandidatury je možné podávat do 6. prosince 2020.
POZVANKA SEMINAR jpg.jpg
on-line seminář: Potraviny pro budoucnost
Srdečně Vás zveme na on-line seminář organizovaný v pondělí 7.12.2020 od 13.00 Českou mikrobiomovou společností České lékařské společnosti JEP a programem Strategie AV21 "Potraviny pro budoucnost". Tématem virtuálního setkání bude Covid-19, vakcinace a očkovací látky.
Fakultní seminář o příležitostech v programu Horizont Evropa – průzkum zájmu
Seminář proběhne pravděpodobně online v únoru 2021. Pokud zvažujete účast, můžete nám nyní dát vědět, která témata Vás zajímají.
Ceny EDUína 2020
Projekt Zapojmevsechny.cz/doučování, do kterého se účastnila i Přírodovědecká fakulta UK, získal třetí místo ceny EDUína 2020. Na projektu se podíleli naši studenti učitelských studijních programů, kteří v průběhu celého podzimu doučovali žáky základních škol biologii, chemii, zeměpis či přírodopis. Za jejich zapojení v době mimořádné situace jim i patří obrovské poděkování.
eduína.jpg
Sexuální obtěžování
Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.
Panelová diskuse: Jáchyme, hoď ho do stroje
Rok 2020 si na svůj konec schoval i některá příjemná překvapení a jedním z nich jsou výsledky pravidelné soutěže CASP v predikci 3D struktury proteinů - řada účastníků zaznamenala neobvyklý pokrok v přesnosti svých metod, ale jeden ze soutěžících firma DeepMind, která už dříve svými algoritmy porazila šampiony v šachu i go, dosáhla s metodou Alphafold2 úspěšnosti, která vyráží dech a může znamenat skutečnou revoluci ve studiu proteinů i medicíně. Nenechte si ujít naši panelovou diskusi ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 18.00 na zoom (https://cuni-cz.zoom.us/j/98135025518) nebo Facebook stránce Bioinformatika na UK.
aktualita_prfuk-1_oříz.jpg
Panelová diskuse: Jáchyme, hoď ho do stroje
Rok 2020 si na svůj konec schoval i některá příjemná překvapení a jedním z nich jsou výsledky pravidelné soutěže CASP v predikci 3D struktury proteinů - řada účastníků zaznamenala neobvyklý pokrok v přesnosti svých metod, ale jeden ze soutěžících firma DeeepMind, která už dříve svými algoritmy porazila šampiony v šachu i go, dosáhla s metodou Alphafold2 úspěšnosti, která vyráží dech a může znamenat skutečnou revoluci ve studia proteinů i medicíně. Nenechte ujít naši panelovou diskusi ve čtvrtek 10.12. 2020 od 18.00 na zoom (https://cuni-cz.zoom.us/j/98135025518) nebo Facebook stránce Bioinformatika na UK.
PUBLIKACE ENG.pdf
GR 30.jpg
Právě vyšlo druhé číslo 30. ročníku Geografických rozhledů
Polární oblasti, to je téma druhého čísla 30. ročníku Geografických rozhledů. Komu patří Arktida? Jak se znázorňuje led a věčný sníh na mapách? Minulost a budoucnost polárních oblastí a taje grónského života či bude vědecká demokracie cestou pro ohrožené arktické oblasti? Toto a mnoho dalšího se dočtete v novém čísle GR.
GR OBALKA.jpg
Ocenění učebnice Makroregiony světa
S potěšením oznamujeme, že Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 v oborech společenskovědních získal doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. a doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. za publikaci "Makroregiony světa". Cenu udělil prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost.

Akce dokumentů