E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - podzim 2021
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2021
Glykopeptidy - není separace jako separace
Ziegler: „Rozejděte se!“, Ječný: „Neshlukujte se!“ – oběma způsoby lze rozhánět zvědavce před střeženým obchodem. Stejně tak je možné různými přístupy předejít skrumáži v chromatogramu vzorku obsahujícím glykopeptidy. Laboratoř struktury a funkce biomolekul se podílela na výzkumu publikovaném v časopise Analytical and Bioanalytical Chemistry. Publikace se zabývá separací glykopeptidů pomocí chromatografie na reverzní fázi (RPLC), hydrofilní interakční chromatografie (HILIC) a chromatografie kombinující ionexovou chromatografii a HILIC (HILIC/IEC). Výzkum je součástí spolupráce s Katedrou analytické chemie v rámci juniorského projektu GA ČR.
šulc_paper_small.jpg
Když gardedáma škodí.
Přehledný článek shrnuje dvojznačnou roli proteinů teplotního šoku během virové infekce v rostlinách.
ryslava_paperE
review-biologia-plantarum-Hsp70 s proteinem_small.jpg
ryslava_paperD
ryslava_paperC
Může rostlinám tabáku pomoci zvýšená teplota v boji s virovou infekcí?
Výzkum našich kolegů ve spolupráci s týmy z VŠCHT a Ústavu experimentální botaniky.
clanek-plant-biology-tabak-kontrola-virus_small.jpg
ryslava_paperB
Vazba kvalifikačních prací
vazba_praci_small.jpg
Dvě přednášky Katedry biochemie byly zařazeny do užšího výběru deseti nejlépe hodnocených kurzů chemické sekce
velemlokb
velemlok.jpg
Profesor Konvalinka v DVTV a na 56. ročníku festivalu Academia Film Olomouc
konvalinka_dvtv_small.jpg
konvalinka_dvtv.jpg
konvalinka_dvtv
Pozvánka na profesorskou přednášku Doc. RNDr. Heleny Ryšlavé, CSc. na téma: "Vliv stresorů na obranné reakce rostlin."
Seminar_Ryslava_Helena_210329.pdf
Informace k jarnímu termínu SZZk 2021
clanek-v-casopise-analytical-chemistry_image
Vzpomínka na Prof. RNDr. Marii Stiborovou, DrSc.
Před rokem nás opustila Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (* 2. 2. 1950 - † 13. 2. 2020), v letech 2003-2009 vedoucí Katedry biochemie PřF UK.
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - zima 2021
Seznamu volitelných předmětů pro rok 2020.
Seminar_Soucek_Pavel.pdf
Pozvánka na přednášku "Využití molekulárních analýz u nádorových onemocnění."
Samoobslužné zařízení v knihovně
Knihovna chemie nabízí novou službu samoobslužné výpůjčky svým akademikům a doktorandům.
Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2020/21
Pozvánka na přednášku "Elucidation of the biosynthetic pathway of psychoactive kavalactones in kava using de novo transcriptomics and metabolomics."
googlemeet.png
Seminar_Pluskal_Tomas.pdf
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - podzim 2020
Aktualizace pokynů pro zpracování kvalifikačních prací
Stáhněte si aktualizované vydání pokynů pro zpracování kvalifikačních prací!
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2020
studium.png
Změna termínů státních závěrečných zkoušek
Z důvodu současné situace jsou předběžně garantkou bakalářského a magisterského programu posunuty termíny státních závěrečných zkoušek.
studium.png
Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. - † 13. 2. 2020
Maruska2-648.jpg
Maruska2-671x1024.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - zima 2020
Publikace v časopisu Chemical Society Reviews
Heme: emergent roles of heme in signal transduction, functional regulation and as catalytic centres.
chemsocrev
Chem. Soc. Rev. Hem...view 2019.pdf
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - zimní 2020
Otevřená katedra biochemie - středa 6.11.2019 14-18h
Timetable Otevřená katedra 2019.docx
Prehled skupin Otevrena Katedra 2019_final.docx
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Olgy Heidingsfeld, CSc na téma: "Sekretované aspartátové proteasy patogenních kvasinek rodu Candida."
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - podzim 2019
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - podzim 2019
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2019
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - jaro 2019
Státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - zima 2018
Pozvánka na přednášku "Lidská plodnost a její poruchy: diagnostika neplodnosti a těhotenských patologií."
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - jaro 2018
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2018
Prof. Marii Stiborové byla udělena mimořádná výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ
Stiborova
Marie Stiborová
Publikace v časopisu The FEBS Journal
Crystal structure of native beta-N-acetylhexosaminidase isolated from Aspergillus oryzae sheds light onto its substrate specificity, high stability, and regulation by propeptide.
Tři nominace na cenu Studentský velemlok z katedry Biochemie
Státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - zima 2018
Obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - podzim 2017
Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - jaro 2017
Obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - jaro 2017
Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - jaro 2017
Termíny státních závěrečných zkoušek
Termíny obhajob bakalářských a magisterských závěrečných prací a ostatních částí státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie pro rok 2017.
Pozvánka na přednášku: Predikce membránového komplexu cytochromu P450 1A2 s cytochromem b5
Laureátka ceny Studentský velemlok za rok 2013/14 je z katedry Biochemie
Enzymová aktivita plísňových nitrilas není strukturně vázaná na tvorbu heterogenních trubic
Českým vědcům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavů Akademie Věd ČR se ve spolupráci s italskými kolegy z University L’Aquilla podařilo prokázat, že enzymaticky aktivní formy plísňových nitrilas nemusí být nezbytně fixovány na dlouhé a heterogenní trubice, do nichž se uspořádávají podjednotky tohoto enzymu. V práci, která vyšla v prestižním časopise BMC Biotechnology (BMC Biotechnology 2011 11:2).
Toxikologická konference v Praze
Pracovníci katedry biochemie organizují 16. Mezioborovou česko-slovenskou toxikologickou konferenci TOXCON 2011, která se bude konat v Praze ve dnech 17.-20. května 2011.
Publikační přírůstky pracovníků katedry biochemie v roce 2011
Pracovníci katedry dosud v letošním roce úspěšně publikovali 37 prací. Celkový součet impaktních faktorů těchto prací je 112,8.
Pozvánka na přednášku
Vyhlášky garanta ke SZZK z Biochemie
Kontakt a pomoc pro studenty + konzultační hodiny
Studente, potřebuješ radu či pomoc?
Objev nových plísňových nitrilas: genomová data cenější zlata
Českým vědcům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Mikrobiologického ústavu AV ČR se ve spolupráci s italskými kolegy z University L’Aquilla podařilo nalézt v sekvenovaných genomech plísní geny pro nové dosud biochemicky nezkoumané nitrilasy, což jsou enzymy velmi ceněné v biotechnologickém průmyslu.
Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv
Jako jeden z typů cílené protinádorové terapie je studováno využití enzymové aktivace léčiv na farmakologicky účinnějších deriváty v průběhu jejich metabolismu v nádorové buňce. Tím je docíleno specifického účinku léčiva selektivně pouze v buňkách nádorů, zatímco buňky zdravých tkání pacientů zůstávají nepoškozené.
Novinky v přístrojovém vybavení Katedry biochemie PřF UK
Témata Bakalářských a Diplomových prací na katedře biochemie pro rok 2015/2016
Katedra biochemie slaví 60. výročí založení
Pozvánka na vědecko-pedagogického odpoledne konané u příležitosti 60. výročí založení katedry biochemie Přírodovědecké fakulty UK
Katedra biochemie slaví 60. výročí založení
Pozvánka na přednášku: Význam strukturní integrity molekuly insulinu pro její správnou biologickou funkci
Upoutávka na přednášku Methanol a ethanol – mýty a fakta na ČT
Pozvánka na přednášku - Structure and Function of Human Cytochromes P450 1A1 and 1A2
visiting prof. Grazyna D. Szklarz, Dep. of Basic Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, West Virginia University, Morgantown, USA
Pozvánka na přednášku - Structure and Function of Human Cytochromes P450 1A1 and 1A2
visiting prof. Grazyna D. Szklarz, Dep. of Basic Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, West Virginia University, Morgantown, USA
Pozvánka na přednášku: Covalent DNA adducts formed by carcinogens - a suitable tool to study biochemistry of carcinogenesis
Pozvánka na přednášku Heme-Based Globin-Coupled Oxygen Sensors
Prof. Toru Shimizu - Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University, Sendai, Japonsko
Toxikologická konference v Praze
Pracovníci katedry biochemie organizují 16. Mezioborovou česko-slovenskou toxikologickou konferenci TOXCON 2011, která se bude konat v Praze ve dnech 17.-20. května 2011.
Pozvánka na kurz - Molecular modeling
visiting prof. Grazyna D. Szklarz, Dep. of Basic Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, West Virginia University, Morgantown, USA
Využití geneticky modifikovaných organismů i teoretických počítačových modelů vysvětlují diferencovaný vývoj nefropatií vyvolaných rostlinným alkaloidem aristolochovou kyselinou
Odhalení příčin chorob s dosud neznámými mechanismy jejich vzniku je klíčovou otázkou pro zlepšení léčby takových chorob. Z tohoto hlediska jsou v řadě laboratoří studovány i dva typy unikátních nefropatií provázené vývojem nádorů močových cest (nefropatie vyvolaná čínskými bylinami a balkánská endemická nefropatie). Po odhalení původce obou chorob, rostlinného alkaloidu aristolochové kyseliny, je nyní zkoumána záhada jejich diferencovaného vývoje v různých skupinách lidské populace. Klíčovou otázkou je poznání metabolismu chemického původce obou onemocnění, aristolochové kyseliny, a enzymů, které ji jak detoxikují na netoxické metabolity, ale i aktivují na reakční intermediáty modifikující DNA, a iniciují tak nádorové procesy.
Rozřešena první trojrozměrná struktura imunitního receptoru NKR-P1 rodiny
Českým vědcům z přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a AV ČR se společným úsilím podařilo jako prvým rozřešit trojrozměrnou strukturu imunitního receptoru NKR-P1, molekuly, která velmi dlouho odolávala pokusům o expresi a strukturní charakterizaci. Nové poznatky významným způsobem přispějí k lepšímu pochopení receptorových systémů přirozených zabíječských buněk, o nichž se zdá, že jsou významně složitější než u jiných buněk imunitního systému.
Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - jaro 2011
Program semináře katedry biochemie v letním semestru 2010/2011
Obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - jaro 2011
Publikační přírůstky pracovníků katedry biochemie

Akce dokumentů