E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Tedf
Otevřená katedra biochemie 2023
Středa 13. prosince 2023 13-17h
OtevreneDvere.jpg
OKB_harmonogram_2023.pdf
Ne všechny (nekanonické) aminokyseliny jsou si rovny
Členové Laboratoře struktury a funkce biomolekul již dříve úspěšně připravili proteiny, v nichž ve vysoké míře nahradili methionin jedním jeho syntetickým analogem. Domnívali se proto, že podobně dokáží nahradit methionin i dalšími analogy, na základě známých kinetických parametrů pro klíčový enzym – methionyl-tRNA synthetasu – předpoví četnost, s jakou bude k nahrazení docházet, a dosáhnou vyšší míry substituce při expresi proteinů v bakteriích se zablokovanou dráhou syntézy methioninu. O tom, jak se ve všech těchto předpokladech mýlili, ale i o tom, jak naopak ve shodě s Murphyho zákony zjistili, že nahrazení je tím snazší, čím menší má modifikovaná varianta proteinu praktické využití, se můžete dočíst v jejich novém článku v časopise International Journal of Molecular Sciences.
jecmen.png
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - podzim 2023
Stipendium programu Neuron & IOCB Tech Internships in Israel 2023 pro naši studentku Karolínu Mrzílkovou
Logo.png
Logo-short.png
foto-Neuron-upsidedown.jpg
foto-Neuron.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2023
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - jaro 2023
Pozvánka na přednášku "Význam oxysterolů pro vznik, prognózu a terapii karcinomu prsu"
prednaska-Souček.pdf
Pozvánka na přednášku "Acceleration of chemical reactions in microdroplets: physical basis, high throughput analysis and implications for drug discovery"
RGCooks_pozvanka.pdf
Otevřená katedra biochemie 2022
studium.jpg
studium.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - zima 2023
Pozvánka na přednášku "Charakterizace a využití imobilizovaných enzymů a proteinů"
lecture.jpg
Pozvánka na přednášku "Polymerní nanoléčiva s protirakovinným a protizánětlivým účinkem"
lecture.jpg
Pozvánka na přednášku "Moonlighting proteins at the cell surface of Candida pathogenic fungi ‒ their transport to the cell surface and interactions with human proteins"
lecture.jpg
Pozvánka na profesorskou přednášku "Nová role hemu ve zdraví a nemoci - hemové senzorové proteiny"
lecture.jpg
lecture.jpg
Katedra biochemie má novou vedoucí
V polovině února se funkce vedoucí Katedry biochemie ujala Prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Jak je to s toxicitou podražců?
Podražce (Aristolochia) jsou aromatické okrasné rostliny, které se vyskytují prakticky po celém světě. Nejvíce druhů nalezneme v teplých přímořských oblastech – hlavně ve Středomoří a Asii. Tyto rostliny obsahují biologicky aktivní sloučeniny pojmenované po tomto druhu – aristolochové kyseliny I a II. Obě zmíněné látky způsobují mutace vedoucí ke vzniku rakovinného bujení a jsou vedeny jako karcinogeny první třídy. Dosud neprozkoumanou oblastí bylo jejich vzájemné působení v organismu. To se rozhodl změnit mezinárodní tým vědců s hlavním přispěním skupiny prof. Marie Stiborové a Petra Hodka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
nova_vedouci_ryslava.jpg
pseudomonas.jpg
Je výhodnější pít čaj z listů či kořenů řepíku lékařského nebo dobromysli obecné? A jak chutná patogenním bakteriím Pseudomonas aeruginosa?
Hledáním účinných přírodních látek v léčivých rostlinách a jejich inhibičním efektem na růst bakterií P. aeruginosa se zabývá nový článek týmu Katedry biochemie, do kterého byly přizváni talentování středoškolští studenti Eliška Sladkovská a Daniel Šmíd.
pseudomonas_graf.jpg
nova_vedouci_ryslava.jpg
nova_vedouci_ryslava.jpg
nova_vedouci_ryslava.jpg
nová_vedoucí_katedry.jpg
Seminar_Martinkova_prof.pdf
Seminar-JustynaKarkowska-Kuleta.pdf
Heme, heme, je tady kyslík?
Že mají aristokrati modrou krev? Ale kdepak, všichni máme krev pěkně červenou právě díky červenému krevnímu barvivu hemoglobinu, jehož součástí je neproteinová část, tvořená molekulou hemu. A právě hem v hemoglobinu přenáší v naší krvi kyslík od plic k buňkám jednotlivých orgánů. Úlohy hemu v různých proteinech i v různých organismech jsou však daleko rozmanitější, než „jen“ udržet lidi naživu pravidelnou dávkou kyslíku. Bakterie například hem využívají v kyslíkových senzorech, kterými se dokážou orientovat ve svém okolí. Právě na mechanismy funkce těchto proteinů se zaměřuje nové mini-review skupiny doc. Markéty Martínkové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
heme.png
Seminar_Etrych-Tomát-28-11.pdf
OKB_harmonogram_2022.pdf
open-door-clipart-md.jpg
BP_temata_2022-23_KatedraBiochemie.pdf
KatedraBiochemie_laboratore2022.pdf
DP_temata_2022-23_KatedraBiochemie.pdf
tomasjecmen2.jpg
open-door-clipart-md.png
open-door-clipart-md.png
OznameniOKB_nastenka.pdf
Seminar_Slovakova_Marcela_07-11.pdf
Vanek_Nature22
Od atomu k NK buňce: příběh nečekané proteinové struktury
Objev zvláštní proteinové struktury a snaha o její potvrzení vedly k popsání interakčních shluků receptorů na NK buňkách. Studie výzkumných týmů Dr. Ondřeje Vaňka z Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Dr. Jana Dohnálka z Biotechnologického ústavu AV ČR (BIOCEV) byla nedávno publikována v prestižním časopise Nature Communications.
pic3.jpg
pic2.jpg
pic1.jpg
pic4.jpg
NKR-P1.png
Chcete ekologicky a účinně chránit rostliny? Zkuste využít Pythium oligandrum!
Vztahem rostlin a oomycety Pythium oligandrum se zabývá nový přehledný článek našich kolegů Kateřiny Bělonožníkové, Veroniky Hýskové, Josefa Chmelíka, Daniela Kavana a Heleny Ryšlavé. Ve spolupráci s Noemi Čeřovskou z Ústavu experimentální botaniky AV ČR shrnuli nové poznatky o proteinech, elicitorech a metabolismu Pythia, s důrazem na možné využití této oomycety při ochraně rostlin.
pythium.jpg
pythium-cz.jpg
pythium-cz.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - podzim 2022
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - podzim2022
Pozvánka na přednášku "Intramembrane proteolysis, Cellular Signaling and Membrane Protein Quality Control"
Seminar_Kvido_Strisovsky.pdf
Pozvánka na přednášku "Sterolové lipidy – to není jenom cholesterol"
Pozvánka na přednášku "Semaphorins and Plexins – Orchestrating Signalling in Time and Space"
Seminar_Daniel_Rozbeský.pdf
Seminar_Marek_Vecka.pdf
TV Nova se přišla zeptat na vakcínu Novavax
TV Nova se přišla zeptat na vakcínu Novavax Kolik existuje rekombinantních proteinů? Dokážete si představit, že byste vyrobili vakcínu v budoucnosti? I na takovéto otázky reagovali v reportáži TV Nova Dr. Ondřej Vaněk a jeho studenti.
tv_nova.jpg
vakcina_tv_nova.png
lenvatinib_a.jpg
Objasnění metabolismu protinádorového léčiva lenvatinibu jako možná cesta k personalizované terapii
Výzkumný tým z Laboratoře molekulární karcinogenese a vývoje léčiv na naší katedře spojil síly s kolegy z Mendelovy Univerzity z Brna, aby společně publikovali studii, která důsledně sleduje možné cesty metabolické oxidace jednoho z inhibitorů tyrosinkinas, lenvatinibu (https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112391). Lenvatinib je léčivem používaným v terapii vícero nádorových onemocnění a zároveň je nejefektivnějším inhibitorem tyrosinkinas při léčbě nádorů štítné žlázy.
lenvatinib_a.jpg
lenvatinib_a.jpg
lenvatinib_a.jpg
lenvatinib_a.jpg
lenvatinib.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - zima 2022
podražec.jpg
Seminar_LadinovaBarbora.pdf
Pozvánka na přednášku "Co se skrývá za posouzením kvality biologických léčivých přípravků ..."
Seminar_Zimmermannova.pdf
Pozvánka na přednášku "Kationty – klíčové elementy života"
„OTEVŘENÁ KATEDRA BIOCHEMIE“ - středa 24. 11. 2021 od 12.00 do 18.00
„OTEVŘENÁ KATEDRA BIOCHEMIE“ - středa 24. 11. 2021 od 12.00 do 18.00
Otevřená_katedra.jpg
PROČ NEHOLDOVAT GRILOVANÉMU MASU S CHILLI OMÁČKOU Z DOVOZU?
Naši kolegové Helena Dračínská, Radek Indra a Věra Černá zkoumali, co se děje, když je organismus vystaven působení dvou karcinogenů současně. Zvýšení exprese některých biotransformačních enzymů vyvolané expozicí jednomu environmentálnímu karcinogenu může vést k vyšší genotoxicitě druhého.
Helca_IJMS_B.jpg
Helca IJMS obázek.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - podzim 2021
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2021
Glykopeptidy - není separace jako separace
Ziegler: „Rozejděte se!“, Ječný: „Neshlukujte se!“ – oběma způsoby lze rozhánět zvědavce před střeženým obchodem. Stejně tak je možné různými přístupy předejít skrumáži v chromatogramu vzorku obsahujícím glykopeptidy. Laboratoř struktury a funkce biomolekul se podílela na výzkumu publikovaném v časopise Analytical and Bioanalytical Chemistry. Publikace se zabývá separací glykopeptidů pomocí chromatografie na reverzní fázi (RPLC), hydrofilní interakční chromatografie (HILIC) a chromatografie kombinující ionexovou chromatografii a HILIC (HILIC/IEC). Výzkum je součástí spolupráce s Katedrou analytické chemie v rámci juniorského projektu GA ČR.
šulc_paper_small.jpg

Akce dokumentů