E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
pythium.jpg
Chcete ekologicky a účinně chránit rostliny? Zkuste využít Pythium oligandrum!
Vztahem rostlin a oomycety Pythium oligandrum se zabývá nový přehledný článek našich kolegů Kateřiny Bělonožníkové, Veroniky Hýskové, Josefa Chmelíka, Daniela Kavana a Heleny Ryšlavé. Ve spolupráci s Noemi Čeřovskou z Ústavu experimentální botaniky AV ČR shrnuli nové poznatky o proteinech, elicitorech a metabolismu Pythia, s důrazem na možné využití této oomycety při ochraně rostlin.
pythium-cz.jpg
pythium-cz.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - podzim 2022
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - podzim2022
Pozvánka na přednášku "Intramembrane proteolysis, Cellular Signaling and Membrane Protein Quality Control"
Seminar_Kvido_Strisovsky.pdf
Pozvánka na přednášku "Sterolové lipidy – to není jenom cholesterol"
Pozvánka na přednášku "Semaphorins and Plexins – Orchestrating Signalling in Time and Space"
Seminar_Daniel_Rozbeský.pdf
Seminar_Marek_Vecka.pdf
TV Nova se přišla zeptat na vakcínu Novavax
TV Nova se přišla zeptat na vakcínu Novavax Kolik existuje rekombinantních proteinů? Dokážete si představit, že byste vyrobili vakcínu v budoucnosti? I na takovéto otázky reagovali v reportáži TV Nova Dr. Ondřej Vaněk a jeho studenti.
tv_nova.jpg
vakcina_tv_nova.png
lenvatinib_a.jpg
Objasnění metabolismu protinádorového léčiva lenvatinibu jako možná cesta k personalizované terapii
Výzkumný tým z Laboratoře molekulární karcinogenese a vývoje léčiv na naší katedře spojil síly s kolegy z Mendelovy Univerzity z Brna, aby společně publikovali studii, která důsledně sleduje možné cesty metabolické oxidace jednoho z inhibitorů tyrosinkinas, lenvatinibu (https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112391). Lenvatinib je léčivem používaným v terapii vícero nádorových onemocnění a zároveň je nejefektivnějším inhibitorem tyrosinkinas při léčbě nádorů štítné žlázy.
lenvatinib_a.jpg
lenvatinib_a.jpg
lenvatinib_a.jpg
lenvatinib_a.jpg
lenvatinib.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - zima 2022
Jak je to s toxicitou podražců?
Podražce (Aristolochia) jsou aromatické okrasné rostliny, které se vyskytují prakticky po celém světě. Nejvíce druhů nalezneme v teplých přímořských oblastech – hlavně ve Středomoří a Asii. Tyto rostliny obsahují biologicky aktivní sloučeniny pojmenované po tomto druhu – aristolochové kyseliny I a II. Obě zmíněné látky způsobují mutace vedoucí ke vzniku rakovinného bujení a jsou vedeny jako karcinogeny první třídy. Dosud neprozkoumanou oblastí bylo jejich vzájemné působení v organismu. To se rozhodl změnit mezinárodní tým vědců s hlavním přispěním skupiny prof. Marie Stiborové a Petra Hodka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
podražec.jpg
Seminar_LadinovaBarbora.pdf
Pozvánka na přednášku "Co se skrývá za posouzením kvality biologických léčivých přípravků ..."
Seminar_Zimmermannova.pdf
Pozvánka na přednášku "Kationty – klíčové elementy života"
„OTEVŘENÁ KATEDRA BIOCHEMIE“ - středa 24. 11. 2021 od 12.00 do 18.00
„OTEVŘENÁ KATEDRA BIOCHEMIE“ - středa 24. 11. 2021 od 12.00 do 18.00
Otevřená_katedra.jpg
PROČ NEHOLDOVAT GRILOVANÉMU MASU S CHILLI OMÁČKOU Z DOVOZU?
Naši kolegové Helena Dračínská, Radek Indra a Věra Černá zkoumali, co se děje, když je organismus vystaven působení dvou karcinogenů současně. Zvýšení exprese některých biotransformačních enzymů vyvolané expozicí jednomu environmentálnímu karcinogenu může vést k vyšší genotoxicitě druhého.
Helca_IJMS_B.jpg
Helca IJMS obázek.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - podzim 2021
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2021
Glykopeptidy - není separace jako separace
Ziegler: „Rozejděte se!“, Ječný: „Neshlukujte se!“ – oběma způsoby lze rozhánět zvědavce před střeženým obchodem. Stejně tak je možné různými přístupy předejít skrumáži v chromatogramu vzorku obsahujícím glykopeptidy. Laboratoř struktury a funkce biomolekul se podílela na výzkumu publikovaném v časopise Analytical and Bioanalytical Chemistry. Publikace se zabývá separací glykopeptidů pomocí chromatografie na reverzní fázi (RPLC), hydrofilní interakční chromatografie (HILIC) a chromatografie kombinující ionexovou chromatografii a HILIC (HILIC/IEC). Výzkum je součástí spolupráce s Katedrou analytické chemie v rámci juniorského projektu GA ČR.
šulc_paper_small.jpg
Když gardedáma škodí.
Přehledný článek shrnuje dvojznačnou roli proteinů teplotního šoku během virové infekce v rostlinách.
ryslava_paperE
review-biologia-plantarum-Hsp70 s proteinem_small.jpg
ryslava_paperD
ryslava_paperC
Může rostlinám tabáku pomoci zvýšená teplota v boji s virovou infekcí?
Výzkum našich kolegů ve spolupráci s týmy z VŠCHT a Ústavu experimentální botaniky.
clanek-plant-biology-tabak-kontrola-virus_small.jpg
ryslava_paperB
Vazba kvalifikačních prací
vazba_praci_small.jpg
Dvě přednášky Katedry biochemie byly zařazeny do užšího výběru deseti nejlépe hodnocených kurzů chemické sekce
velemlokb
velemlok.jpg
Profesor Konvalinka v DVTV a na 56. ročníku festivalu Academia Film Olomouc
konvalinka_dvtv_small.jpg
konvalinka_dvtv.jpg
konvalinka_dvtv
Pozvánka na profesorskou přednášku Doc. RNDr. Heleny Ryšlavé, CSc. na téma: "Vliv stresorů na obranné reakce rostlin."
Seminar_Ryslava_Helena_210329.pdf
Informace k jarnímu termínu SZZk 2021
clanek-v-casopise-analytical-chemistry_image
Vzpomínka na Prof. RNDr. Marii Stiborovou, DrSc.
Před rokem nás opustila Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (* 2. 2. 1950 - † 13. 2. 2020), v letech 2003-2009 vedoucí Katedry biochemie PřF UK.
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - zima 2021
Seznamu volitelných předmětů pro rok 2020.
Seminar_Soucek_Pavel.pdf
Pozvánka na přednášku "Využití molekulárních analýz u nádorových onemocnění."
Samoobslužné zařízení v knihovně
Knihovna chemie nabízí novou službu samoobslužné výpůjčky svým akademikům a doktorandům.
Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2020/21
Pozvánka na přednášku "Elucidation of the biosynthetic pathway of psychoactive kavalactones in kava using de novo transcriptomics and metabolomics."
googlemeet.png
Seminar_Pluskal_Tomas.pdf
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - podzim 2020
Aktualizace pokynů pro zpracování kvalifikačních prací
Stáhněte si aktualizované vydání pokynů pro zpracování kvalifikačních prací!
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových a bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2020
studium.png
Změna termínů státních závěrečných zkoušek
Z důvodu současné situace jsou předběžně garantkou bakalářského a magisterského programu posunuty termíny státních závěrečných zkoušek.
studium.png
Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. - † 13. 2. 2020
Maruska2-648.jpg
Maruska2-671x1024.jpg
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - zima 2020
Publikace v časopisu Chemical Society Reviews
Heme: emergent roles of heme in signal transduction, functional regulation and as catalytic centres.
chemsocrev
Chem. Soc. Rev. Hem...view 2019.pdf
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - zimní 2020
Otevřená katedra biochemie - středa 6.11.2019 14-18h
Timetable Otevřená katedra 2019.docx
Prehled skupin Otevrena Katedra 2019_final.docx
Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Olgy Heidingsfeld, CSc na téma: "Sekretované aspartátové proteasy patogenních kvasinek rodu Candida."
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - podzim 2019
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - podzim 2019
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2019
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - jaro 2019
Státní závěrečné zkoušky na katedře biochemie - zima 2018
Pozvánka na přednášku "Lidská plodnost a její poruchy: diagnostika neplodnosti a těhotenských patologií."
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na katedře biochemie - jaro 2018
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací na katedře biochemie - jaro 2018
Prof. Marii Stiborové byla udělena mimořádná výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinæ
Stiborova
Marie Stiborová
Publikace v časopisu The FEBS Journal
Crystal structure of native beta-N-acetylhexosaminidase isolated from Aspergillus oryzae sheds light onto its substrate specificity, high stability, and regulation by propeptide.
Tři nominace na cenu Studentský velemlok z katedry Biochemie

Akce dokumentů