E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOtevřená katedra biochemie 2022

Čas 24.11.2022
od 13:00 do 17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Vážené studentky a vážení studenti,

 

srdečně Vás zveme na akci “Otevřená katedra biochemie”, která se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2022 odpoledne.

Akce je primárně určena studentům druhého a třetího ročníku bakalářského studia, kteří si chtějí udělat představu o výzkumných projektech řešených v laboratořích katedry biochemie a/nebo hledají zajímavé téma pro svou bakalářskou práci. Vítáni jsou samozřejmě i studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří neabsolvovali bakalářské studium programu Biochemie na PřF UK a stále vybírají téma pro svou diplomovou práci, a zájemci z prvního ročníku bakalářského stupně, kteří se chtějí seznámit s vědeckým zaměřením jednotlivých skupin na katedře biochemie.

Součástí akce bude i neformální setkání s vedením katedry biochemie. Na něm můžete s vedoucím katedry prof. Petrem Hodkem a garantkou studijního programu Biochemie doc. Markétou Martínkovou probrat nejen problematiku bakalářských a diplomových prací, ale i otázky týkající se studijního plánu, studijních povinností, státních závěrečných zkoušek apod.

V přílohách naleznete přehled výzkumných skupin působících na katedře biochemie, aktuální seznam témat bakalářských a diplomových prací vypsaných pro tento akademický rok a časový harmonogram celého odpoledne.

Pokud Vám uvedený termín akce nevyhovuje, ale rádi byste se dozvěděli více o některých tématech a laboratořích, neváhejte kontaktovat příslušné školitele e-mailem (kontakty naleznete na https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/lide). Podrobnější informace o jednotlivých vědeckých týmech najdete na https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/vyzkumne-tymy.

Těšíme se s Vámi na viděnou (nejen) na "Otevřené katedře Biochemie"!

Srdečně zdraví

 

 

doc. Markéta Martínková prof. Petr Hodek
garantka studijního programu Biochemie vedoucí katedry biochemie

 

Publikováno: Úterý 08.11.2022 14:00

Akce dokumentů