E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch naší studentky v soutěži GAUK

V letošní soutěži GAUK uspěl jeden z našich projektů s názvem Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení. Jeho řešitelkou je Bc. Barbora Váňová (První pomoc na PřF UK).

Autorce projektu gratulujeme a přejeme hodně zdaru při jeho řešení.

V 19. kole soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) bylo v rámci celé UK hodnoceno 811 přihlášek nových projektů, finanční podpora byla přidělena 305 novým projektům.

 

Publikováno: Sobota 19.03.2022 10:20

Akce dokumentů