E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty a granty

Výzkumné projekty a granty řešené / koordinované na katedře parazitologie:

TYP PROJEKTU
Název
koordinátor/řešitel - číslo projektu - doba řešení

 

  • PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ MIMO ČR

Life Without Mitochondrion
Hampl Vladimír - H2020-EU.1.1 ERC-2017-COG - 2018-2022

LEISHCHALLENGE: Development of a Human Challenge Model of Leishmania major Infection as a Tool for Assessing Vaccines Against Leishmaniasis
Volf Petr (partner) - MR/R014973/1 - Medical Research Council - 2018-2022

A multi-disciplinary international effort to identify clinical, molecular and social factors impacting cutaneous leishmaniasis.
Dvořák Vít, Sádlová Jovana (partners) - 778298 LeiSHield-MATI H2020-MSCA-RISE-2017 - 2018-2023

Mitochondrial Protein Export and the Origin of the Eukaryotic Cell
Doležal Pavel - 9738-Moore Foundation - 2020-2023

CLIMOS: Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand Fly-borne Diseases Detection and Mitigation with Cost-benefit and Climate-policy Measures.
Dvořák Vít, Volf Petr (partners) - HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03 - 2022-2025

 

 

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů
Tachezy Jan - OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759 MŠMT - 2018-2022

 

 

Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění, koktejlový efekt a další stresory
Tachezy Jan (partners) - QK1910018 MZe - 2021-2023

 

Biogeneze a funkce organel specifických pro patogena
Doležal Pavel - 20-25417S - 2020-2022

Studium nově objeveného buněčného systému zásadního pro pochopení vzniku a časné evoluce mitochondrie
Doležal Pavel - 22-29633S - 2022-2024

Vliv larev tasemnic na nádory a nádorové buňky u myší
Horák Petr - 21-28946S - 2021-2024

Homeostáza mědi u patogenních volně žijících améb
Šuťák Robert - 20-28072S - 2020-2022

Záhada importu: evoluce na potenciálu nezávislé translokázy vnitřní memebrány anaerobních mitochondrií
Tachezy Jan - 22-14413S - 2022-2024

Interakce mezi leishmaniemi a flebotomy: nové přístupy k zodpovězení starých otázek
Volf Petr - 21-15700S - 2021-2023

Mapování interakcí mRNP-NUP během jaderného exportu pomocí unikátního přístupu mRNA-trap
Zoltner Martin - 21-19503J - 2021-2023

 

 

Buněčné a molekulární faktory virulence a mechanismy interakcí mezi parazitem a hostitelem
Hrdý Ivan - SVV260563 - 2020-2022

Centrum výzkumu interakcí mezi parazity a hostiteli
Tachezy Jan - UNCE/SCI/012 - 2018-2023

 

 

Návrh a testování mitochondriálně cílených lipidů jako antiparazitárních léčiv
Dominik Arbon - 406722 - 2022-2024

Ukaž mi svého parazita a já ti řeknu, co jíš. Hostitelské preference krevsajících dvoukřídlých podle vícehostitelských prvoků
Anna Brotánková - 598120 - 2020-2022

Vliv parazita na přenašeče (manipulace na modelu komár-trypanosoma)
Magdaléna Fialová - 194121 - 2021-2023

Vliv nedostatku železa a nadbytku mědi na patogenní amébu Acanthamoeba castellanii
Mariia Grechnikova - 1218120 - 2020-2022

Vliv sání Phlebotomus duboscqi na průběh infekce Leishmania major
Kristýna Jelínková - 338622 - 2022-2024

Role vaječných Venom allergen-like proteinů v průběhu infekce parazitem Schistosoma mansoni
Lukáš Konečný - 198722 - 2022-2024

Studium funkce ribonukleoproteinu vault
Anna Krylová - 341221 - 2021-2023

Kde se setkávají hydrogenozomy a ER - interakce mezi hydrogenozomy a ER u lidského parazita Trichomonas vaginalis
Jitka Kučerová - 352722 - 2022-2024

Biogeneze infekčních cyst Giardia intestinalis
Lenka Marková - 960120 - 2020-2022

Transkriptomická a proteomická analýza vajec Schistosoma mansoni se zaměřením na bioaktivní molekuly ovlivňující hostitelsko-parazitární interakce
Kristýna Peterková - 6120 - 2020-2022

Funkční a fylogenetická analýza proteinů podobných manózo-6-fosfátovému receptoru u Trichomonas vaginalis
Abishek Prakash Shinde - 354622 - 2022-2024

Vliv ptačích shistosom na průběh autoimunitních onemocnění v myších modelech
Barbora Šmídová - 580120 - 2020-2022

Vývoj sauroleishmanií ve flebotomech a gekonech
Lucie Tichá - 180220 - 2020-2022

Imunitní odpověď ve střevě flebotomů na parazity rodu Leishmania
Barbora Vomáčková Kykalová - 1380120 - 2020-2022

Vliv amyloidu Beta na viabilitu vybraných neuropatogenů v kontextu infekční hypotézy vzniku Alzheimerovy nemoci
Ondřej Vosála - 405022 - 2022-2024

Charakterizace mitochondriální organely Paratrimastix Pyriformis proteomickou metodou LOPIT
Justyna Zítek - 1162320 - 2020-2022

Benzoxaborol AN3057 jako nové kandidátní léčivo pro léčbu amébové meningoencephalitidy
Kateřina Ženíšková - 343621 - 2021-2023

 

 

 

 

Akce dokumentů