E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty a granty

Výzkumné projekty a granty řešené / koordinované na katedře parazitologie:

TYP PROJEKTU
Název
koordinátor/řešitel - číslo projektu - doba řešení


  • PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ MIMO ČR
INFRAVEC2: Research infrastructures for the control of insect vector-borne diseases
Volf Petr, Votýpka Jan (partners) - 731060-INFRAVEC2-H2020-INFRAIA2016-2017/H2020 - 2017-2021

EUROLEISH.NET: Control of leishmaniasis from bench to bedside and community
Volf Petr (partner) - Horizon2020-642609 - 2015-2018

VECTORNET: European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors transmitting human and animal disease agents
Volf Petr, Dvořák Vít (partners) - EFSA/ECDC - 2015-2018


BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu
Doležal Pavel (spoluřešitel) - LQ1604 - 2016-2020


Mechanisms of host immunomodulation by Trichobilharzia regenti, an avian neuropathogenic schistosome
Horák Petr - 18-11140S - 2018-2020

Role hlodavců rodu Arvicanthis a Mastomys jako hostitelů lidských leishmanióz
Sádlová Jovana - 17-01911S - 2017-2019

Slinné proteiny flebotoma Sergentomyia schwetzi
Volf Petr - 17-10308S - 2017-2019

Funkční genomika leishmanií zaměřená na studium virulenčních faktorů
Votýpka Jan (spoluřešitel) - 17-10656S - 2017-2019

Vznik sekundárního plastidu u Euglenidů - srovnávací studie
Hampl Vladimír - 16-25280S - 2016-2018

Úloha peroxinů u anaerobních archaméb
Tachezy Jan - 16-06123S - 2016-2018


Paraziti a jejich hostitelé: molekulární mechanismy inerakcí, patogeneze a přenos
Hrdý Ivan - SVV260432 - 2017-2019

Biogeneze, struktura a funkce infekčních stádií parazitických prvoků
Doležal Pavel - Primus/SCI/34 - 2017-2019


Membránové proteiny mitosomů Giardia intestinalis
Alžběta Krupičková - 1396217 - 2017-2019

Studium oxymonád a jejich bakteriálních symbiontů metodou “single cell genomics”
Sebastian Cristian Treitli - 1292417 - 2017-2019

Biogeneze Fe-S center v oxymonádách
Vojtěch Vacek - 872217 - 2017-2019

Srovnání různých druhů hlodavců jako hostitelů leishmanií patogenních pro člověka
Barbora Vojtková - 688217 - 2017-2019

Úloha oxidu dusnatého při infekci obratlovších hositelů viscerotopními a neurotropními druhy ptačích schistosom
Tomáš Macháček - 729516 - 2016-2018

Izolace a charakterizace PUF proteinů v Giardia interstinalis
Vladimíra Najdrová - 1071016 - 2016-2018

Charakterizace yellow-related proteinů ze tří druhů flebotomů
Sumová Petra - 120516 - 2016-2018

Akce dokumentů