E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníV časopisu Protist vychází článek s názvem Critical taxonomic revision of parabasalids with description of one new genus and three new species

Článek autorů I. Čepičky (Katedra zoologie), V. Hampla a J. Kuldy (Katedra parazitologie) se zabývá fylogenezí trichomonád

Trichomonády (kmen Parabasalia) patří do říše Excavata a přestože jich bylo dosud popsáno pouze 450 druhů, jedná se o starobylou a ekologicky i morfologicky neobvykle rozrůzněnou skupinu. Většina trichomonád jsou střevní symbionti termitů, najdeme zde však i významné patogeny člověka a hospodářských zvířat, včetně známého druhu Trichomonas vaginalis, a dokonce i několik volně žijících zástupců. Morfologická diverzita trichomonád sahá od jednoduchých měňavkovitých forem až k zástupcům s několika tisíci bičíky, jejichž buňky jsou svojí komplexitou porovnatelné s buňkami nálevníků. I když fylogenezi trichomonád byla v minulosti věnována značná pozornost, existuje v evoluci této skupiny řada bílých míst, zejména pokud se týká vzniku komplexních forem a volně žijících zástupců.

                V naší studii v časopisu Protist jsme se zaměřili právě na rekonstrukci proběhlé evoluce trichomonád. Provedli jsme analýzu již publikovaných i námi získaných sekvenčních, morfologických a ultrastrukturních dat a předložili jsme novou hypotézu evoluce kmene Parabasalia. Z naší studie mimojiné vyplývá, že komplexní formy trichomonád vznikly několikrát nezávisle na sobě. Většinu těchto linií lze navíc poměrně snadno morfologicky odvodit od jednoduchých forem. Předpokládáme, že ke zvyšování komplexity docházelo v souvislosti s potřebou fagocytovat stále větší částečky dřeva ve střevě termitů. Dále jsme zjistili, že volně žijícíc trichomonády vznikly nejméně dvakrát nezávisle na sobě z těch endobiotických. Takovýto přeskok z parazitických k volně žijícím organismům je v přírodě velice vzácný. Naše studie rovněž obsahuje popis nového rodu, tří druhů a řady vyšších taxonů včetně nových tříd. 

protist3
Publikováno: Pátek 05.02.2010 09:20

Akce dokumentů