E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStanovisko katedry parazitologie PřF UK k diagnostickým a terapeutickým metodám používaným v alternativní medicíně u parazitárních infekcí

Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje klientům léčitelů a detoxikačních poradců, aby se při podezření na parazitární infekci obrátili na lékaře-infektologa nebo akreditovanou diagnostickou laboratoř. Přístroje a postupy alternativní medicíny nejsou vědecky ani klinicky ověřené, a jako takové nejsou náhradou lékařské diagnostiky ani odborné léčby.

V posledních letech se v České republice objevili léčitelé a detoxikační poradci, kteří u svých klientů „diagnostikují“ přítomnost parazitů a následně je „léčí“ metodami alternativní medicíny. Klienti poradců a léčitelů jsou mnohdy přesvědčováni o nutnosti protiparazitární kůry i přesto, že jim paraziti byli tzv. vytestováni pouze metodami alternativní medicíny, které jsou založené na neověřených teoriích. K „diagnostice“ jsou většinou používány přístroje typu Salvia, F-scan, Sensitiv Imago a jiné, které jsou založené na elektroakupunkturní teorii či tzv. vysokofrekvenční analýze/biorezonanci. Tyto přístroje nejsou zdravotnickým prostředkem ve smyslu klinicky ověřené bezpečnosti a účinnosti. Vědecky neověřené jsou i postupy alternativní terapie zahrnující přístroje jako např. generátory frekvencí (Zapper, ZapGen a další), plasmové generátory či přípravky typu MMS (mistrovský minerální roztok a jeho obdoby CDS a CDH). Používání těchto přístrojů a metod je tak na zodpovědnosti uživatelů. Rizikové může být jak samotné používání těchto přístrojů a přípravků, tak v případě skutečně nakažených pacientů i oddálení či odmítnutí klasické léčby.

Alarmující je zejména skutečnost, že někteří léčitelé a detoxikační poradci doporučují svým klientům, aby domnělé parazitární infekce léčili antiparazitiky, která si tito klienti shánějí na internetu, a to často z nedůvěryhodných zdrojů, případně využívají dostupnějších veterinárních léčiv, která jsou však určena pouze pro zvířata a mohou být pro lidské zdraví nebezpečná. V případě internetového prodeje pak kromě faktu, že lék často pochází z neověřeného zdroje, a tudíž nakupující nemá jistotu, že skutečně obsahuje účinné látky, hrozí i nebezpečí z předávkování či nežádoucích vedlejších účinků a interakcí s jinými současně užívanými léky.

Máte-li pochybnosti ohledně svého zdravotního stavu nebo ohledně alternativní diagnostické či léčebné metody, obraťte se na odborníka – lékaře v oboru infekční medicíny, laboratoř pro diagnostiku parazitárních nákaz, parazitologa. Pokud máte podezření, že mohl být porušen zákon, můžete podat dotaz/podnět k šetření u příslušných státních úřadů.

 

Užitečné odkazy:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před přípravkem Miracle Mineral Supplement

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1026042&nid=11728&chnum=1&hl=MMS

Hlavní hygienik ČR varuje před konzumací výrobků pod názvy Master Mineral Solution (MMS), Chloride Dioxide Solution (CDS, CDS2) a Chloride Dioxide Holding (CDH).

http://www.mzcr.cz/dokumenty/varovani-pred-konzumaci-vyrobkumaster-mineral-solutionchloride-dioxide-solut_10219_865_1.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/varovani-pred-konzumaci-doplnku-stravy-miracle-mineral-supplement_4367_865_1.html

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Chloritan sodný a kyselina citrónová nazývaný též MMS, MMS 1, Master Mineral Solution, Miracle mineral supplement

http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/informace-o-vyskytu-nelegalniho-pripravku-4

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o padělcích léků a nelegálních přípravcích a radí, jak bezpečně nakupovat léky na internetu.

http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu

http://www.nebezpecneleky.cz/modules/wizard/node.php?id_path=2

Česká parazitologická společnost zřídila stránky pro veřejnost, kde se mimo jiné věnuje i tématu alternativní diagnostiky a léčby parazitárních nákaz.

http://www.parazitologie.cz/dotazy.html

Prohlášení Parazitologického ústavu (Akademie věd ČR) k alternativní léčbě údajných lidských nákaz parazity.

http://www.paru.cas.cz/cs/novinky/Prohlaseni-Parazitologickeho-ustavu-Akademie-ved-CR-k-alternativni-lecbe-udajnych-lidskych-nakaz-parazity-r455r/

Česká obchodní inspekce

http://www.coi.cz/

Registr zdravotnických prostředků

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/

Jiří Heřt: Alternativní medicína a léčitelství, Kritický pohled
http://sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf

Publikováno: Neděle 14.06.2015 22:20

Akce dokumentů