E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby bakalářských prací - jaro 2020

Čas 08.07.2020
od 09:30 do 15:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Komise: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (předseda), doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., Mgr. Pavel Doležal, Ph.D., Mgr. Jana Kulichová, Ph.D., RNDr. Daniela Horníková, Ph.D., Mgr. Petr Telenský, Ph.D.


Lucie Krejbichová
09:30 Obhajoba: Metabolismus železa u parazitického prvoka Trypanosoma brucei
Vedoucí práce: RNDr. Jan Mach, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.

Jan Plíva
10:00 Obhajoba: Oxidativní stres u patogenních améb
Vedoucí práce: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Tamara Smutná, Ph.D.

Klára Wernerová
10:30 Obhajoba: Homeostáza železa u malárie
Vedoucí práce: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Luboš Voleman, Ph.D.

Eva Švagr
11:00 Obhajoba: Protein composition of the cytoskeleton of protists
Vedoucí práce: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Jana Liberdová
11:30 Obhajoba: Recent diagnostic challenges in schistosmiasis
Vedoucí práce: Mgr. Marta Chanová, Ph.D.
Oponent(i): prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Aneta Pastyříková
12:00 Obhajoba: Současné možnosti léčby střevní a mimostřevní amébózy
Vedoucí práce: RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D.

Tereza Gajdová
13:30 Obhajoba: Vliv konstantní teploty a vlhkosti na prachové roztoče Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae
Vedoucí práce: doc. Jan Hubert, Ph.D.
Oponent(i): prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D.
Konzultant(i): doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Klára Poloprutská
14:00 Obhajoba: Výskyt a diverzita trypanosom obojživelníků
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.

Iveta Valsová
14:30 Obhajoba: Trypanosomy hlodavců a zajícovců
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.

Vojtěch Vajs
15:00 Obhajoba: Larvy tasemnic jako modelové organismy v biomedicíně
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.

Publikováno: Pátek 15.05.2020 15:50

Akce dokumentů