E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový předseda redakční rady Živa

Člen katedry Doc. Jan Votýpka se stal předsedou redakční rady časopisu Živa.

Vše živé se vyvíjí. A vývoj je hybnou silou evoluce, která většinou směřuje k něčemu dokonalejšímu, lépe odpovídajícímu a přizpůsobenému okolí i příslušné době. Proč ale opakovat tyto triviální skutečnosti? Protože i Živa se vyvíjí a mění. Jednou z mnoha novinek uplynulé dekády bylo zavedení speciálních čísel věnujících se jednomu tématu. Tato čísla obsazují obvykle pátou pozici v ročníku a zvolená témata bývají natolik obsažná a zajímavá, že často dosahují téměř dvojnásobného rozsahu
oproti číslům ostatním. „První“ monotematické číslo z r. 2010 (již v r. 2009 vyšla Živa věnovaná Darwinovu výročí a evoluci, a v r. 2008 mimořádné číslo o vzniku letu u obratlovců) bylo zaměřené na fenomén parazitismu. A protože jsem jen o několik měsíců dříve byl přizván do redakční rady
časopisu, stalo se jeho sestavení mým prvním úkolem. Tehdy mě nenapadlo, že jednou dostanu příležitost podílet se na tvorbě nejstaršího domácího biologického časopisu z pozice předsedy redakční rady.

Publikováno: Pátek 16.03.2018 08:30

Akce dokumentů