E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetodické a technické zázemí

Část vybavení Laboratoře cytogenetiky pavoukovců

Metody používané při výzkumu

  • Analýza chromozómů standardními cytogenetickými metodami (stanovení diploidního počtu a morfologie chromozomů, sestavování karyogramů, analýza meiotického dělení, analýza konstitutivního heterochromatinu pomocí C-pruhování a fluorescenčního pruhování, vizualizace NOR pomocí AgNO3 aj.)
  • Molekulárně cytogenetické přístupy (v oblasti molekulární cytogenetiky spolupracujeme se specializovanou laboratoří cytogenetiky Entomologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně a Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově): detekce různých markerů pomocí variant FISH (např. detekce nekodujících repetic, genových clusterů, komplexních chromozómových přestaveb), CGH (srovnávací genomová analýza, nediferencovaných pohlavních chromozomů)
  • Průtoková cytometrie (ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně): analýza velikosti genomu a poměru AT/GC párů, odlišení duplikací a rozpadů chromozomů, detekce pohlaví u nedospělých jedinců
  • Chovy pavoukovců

Vybavení Laboratoře

  • Dva badatelské mikroskopy (Jenaval Zeiss a Olympus BX50 s digitální CCD kamerou aj.)
  • Specializované cytogenetické software (CellD)
  • Různé standardní přístroje pro přípravu chromozomových preparátů, pruhovací techniky, FISH a přípravu DNA sond, binokulární lupy

Akce dokumentů