E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBIOCEV

Členové několika výzkumných skupin působících na katedře genetiky a mikrobiologie jsou zároveň členy výzkumných projektů biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK v Praze BIOCEV. Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého jsou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence. Podrobnější informace o těchto projektech je možné nalézt na webových stránkách tohoto centra. Jedná se o následující výzkumné projekty:

 

Molekulární a buněčná biologie kvasinkových populací, interakce, signalizace a diferenciace (vedoucí týmu prof. RNDr. Zdena Palková, Ph.D.)

Role metabolismu, signálních molekul a buněčných struktur při stárnutí, stresu a adaptaci (vedoucí týmu RNDr. Libuše Váchová, CSc.)

Interakce virových a buněčných struktur v průběhu virové infekce a vývoj nanostruktur pro medicínské a veterinární účely (vedoucí týmu doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.)

Imunizace proti nádorům vyvolaným lidskými viry (vedoucí týmu RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.)

Identifikace cílů pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění asociovaných s lidskými viry (vedoucí týmu RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.)

 

 

 

Akce dokumentů