E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEnhancements of Pest Risk Analysis Techniques (PRATIQUE)

Hlavní cíle projektu:

  • Reakce na obrovský nárůst rozsahu výměny rostlinného materiálu mezi zeměmi
  • Je třeba podstatně zdokonalit hodnocení rizik introdukce karanténních škůdců, plevelů a patogenů …
  • … a současně co nejméně komplikovat volný obchod

Členění projektu:

PRATIQUE

 

Účastnící projektu:

Akce dokumentů