E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJasna Vukić

Hlavní výzkumná zaměření

diverzita, evoluční vztahy a zoogeografie sladkovodních a mořských ryb, genetika evolučních adaptací a evoluce pohlavních chromozomů u ryb

Pedagogická činnost

Výzkumné projekty

 • od 2020
  Paraziti odhalují historické a současné kontakty kaprovitých hostitelů: role Blízkého východu v biogeografii západního Palearktu: Grantová agentura České republiky; spoluřešitel
 • 2017-2019
  Savčí pohlavní chromozomy z ještěrčí perspektivy: Grantová agentura České republiky; člen týmu
 • 2017-2018
  Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality: Grantová agentura České republiky; člen týmu
 • 2016
  Phylogeography and taxonomy of north-western African hexaploid barbels of the genus Carasobarbus (Cyprinidae), ES-TAF-6066: EC project SYNTHESYS; Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Španělsko; hlavní řešitel
 • 2015-2017
  Endemizmus žaberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře: Grantová agentura České republiky; spoluřešitel
 • 2012-2015
  Diverzita původních a invazních druhů raků ve střední Evropě: od genetické struktury populací a reprodukčních strategií po systematiku a ochranu: Grantová agentura České republiky; člen týmu
 • 2013
  Is there any genetic differentiation between the Atlantic and Mediterranean populations of gobioid fishes?: EC projekt ASSEMBLE, Centre for Marine Sciences, University of Algarve, Faro, Portugalsko; člen týmu
 • 2012-2013
  Život v mozaice stresorů - ekologicko genomická studie na perloočce rodu Daphnia (STRESSFLEA): Grantová agentura České republiky; člen týmu
 • 2012
  Taxonomic revision of monocanestrinian loaches (genus Cobitis) from Albania: preliminary insight from molecular-genetic methods, ES-TAF-2061: EC projekt SYNTHESYS; Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Španělsko; hlavní řešitel
 • 2011
  Genetic diversity of distant populations of Mediterranean gobies: does continuous gene flow exist between populations or are they isolated entities?: EC projekt ASSEMBLE, Observatoire Océanologique de Banyuls, Banyuls-sur-Mer, Francie; člen týmu
 • 2008
  Molecular phylogeny of the genera Chondrostoma and Alburnus (Actinopterigii: Cyprinidae) from the northern Mediterranean, ES-TAF-3770: EC projekt SYNTHESYS; Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Španělsko; hlavní řešitel
 • 2004
  Diversity and phylogenetic relationships of Albanian freshwater gobies: Fisheries Society of the British Isles; člen týmu
 • 2002-2009
  Survey of endangered fish species of the Morača River system: BP Conservation Programme; člen týmu
 • 2000-2003
  European Mountain lake Ecosystems: Regionalisation, diaGnostic & socio-economic Evaluation (EMERGE): EC projekt; člen týmu
 • 1999-2000
  Deposition of spheroidal carbonaceous particles to sediments of a small drinking-water reservoir: Grantová agentura Univerzity Karlovy; hlavní řešitel
 • 1994-1996
  Fly-Ash Particles and Heavy Metals in Europe: Implications for Human and Environmental Health (FLAME): EC projekt; člen týmu

Seznam publikací

 • Benovics M., Desdevises Y., Šanda R., Vukić J. et Šimková A. 2019. Cophylogenetic relationships between Dactylogyrus (Monogenea) ectoparasites and endemic cyprinoids of the north-eastern European peri-Mediterranean region. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, in press. DOI:10.1111/jzs.12341
 • Rovatsos M., Vukić J., Mrugała A., Suwala G., Lymberakis P. et Kratochvíl L. 2019. Little evidence for switches to environmental sex determination and turnover of sex chromosomes in lacertid lizards. Scientific Reports 9, 7832.
 • Vukić J., Eliášová K., Marić D. et Šanda R. 2019. Occurrence of alien spirlin (Alburnoides sp.) in the Neretva river basin. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 420, 15.
 • Buj I., Šanda R., Zogaris S., Freyhof J., Geiger M.F. et Vukić J. 2019. Cryptic diversity in Telestes pleurobipunctatus (Actinopterygii; Leuciscidae), as a consequence of historical biogeography in the Ionian Freshwater Ecoregion (Greece, Albania). Hydrobiologia 835: 147–163.
 • Schönhuth, S., Vukić, J., Šanda, R., Yang, L. et Mayden, R.L. 2018. Phylogenetic relationships and classification of the Holarctic family Leuciscidae (Cypriniformes: Cyprinoidei). Molecular Phylogenetics and Evolution 127: 781–799.
 • Benovics, M., Desdevises, Y., Vukić, J., Šanda, R. et Šimková, A. 2018. The phylogenetic relationships and species richness of host-specific Dactylogyrus parasites shaped by the biogeography of Balkan cyprinids. Scientific Reports 8: 13006.
 • Gierl, C., Liebl, D., Šanda, R., Vukić, J., Esmaeili, H.R. et Reichenbacher, B. 2018. What can goby otolith morphology tell us? Cybium 42 (4): 349-363.
 • Jablonska, A., Vukić, J., Šanda, R., Zawal, A. et Grabowski, M. 2018. First report of Atyaephyra thyamisensis Christodoulou, Antoniou, Magoulas & Koukouras, 2012 (Decapoda, Caridea, Atyidae) from Albania and the Republic of Macedonia confirmed by DNA barcodes. Crustaceana 91 (5): 599-610.
 • Reichenbacher, B., Gregorová, R., Holcová, K., Šanda, R., Vukić, J. et Přikryl, T. 2018. Discovery of the oldest Gobius (Teleostei, Gobiiformes) from a marine ecosystem of Early Miocene age. Journal of Systematic Palaeontology 16 (6): 493-513.
 • Ehl, J., Vukić, J. et Kratochvíl, L. 2017. Hormonal and thermal induction of sex reversal in the bearded dragon (Pogona vitticeps, Agamidae). Zoologischer Anzeiger - Journal of Comparative Zoology 271: 1-5.
 • Buj, I., Marčić, Z., Ćaleta, M., Šanda, R., Geiger, M., Freyhof, J., Machordom, A. et Vukić, J. 2017. Ancient connections among the European rivers and watersheds revealed from the evolutionary history of the genus Telestes (Actinopterygii; Cypriniformes). PLoS One 12 (12): e0187366.
 • Šimková, A., Benovics, M., Rahmouni, I. et Vukić, J. 2017. Host-specific Dactylogyrus parasites revealing new insights on the historical biogeography of Northwest African and Iberian cyprinid fish. Parasites & Vectors 10: 589.
 • Barbieri, R., Vukić, J., Šanda, R., Kapakos, Y. et Zogaris, S. 2017. Alburnoides economoui, a new species of spirlin from Central Greece and redescription of Alburnoides thessalicus (Actinopterygii: Cyprinidae). Biologia 72 (9): 1075-1088.
 • Mrugała, A., Šanda, R., Petrusek, A., Marić, D. et Vukić, J. 2017. Recent acute crayfish mortality reveals Aphanomyces astaci presence in Bosnia and Herzegovina. Journal of Invertebrate Pathology 150: 73–75.
 • Mrugała, A., Šanda, R., Shumka, S. et Vukić, J. 2017. Filling the blank spot: first report on the freshwater crayfish distribution in Albania. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 418: 34.
 • Vukić, J., Ulqini, D. et Šanda, R. 2017. First record of Knipowitschia Ahnelt, 1991 (Gobiidae) from southern Albania and its relationships revealed with molecular data. Journal of Applied Ichthyology 33 (2): 284-290.
 • Perea, S., Vukić, J., Šanda, R. et Doadrio, I. 2016. Morphological and molecular evidence of ancient mitochondrial capture in two Greek species of the genus Squalius Bonaparte 1837 (Actinopterygii, Cyprinidae). PLoS One 11 (12): e0166292.
 • Rovatsos, M., Vukić, J., Altmanová, M., Johnson Pokorná, M., Moravec, J. et Kratochvíl, L. 2016. Conservation of sex chromosomes in lacertid lizards. Molecular Ecology 25 (13): 3120-3126.
 • Rovatsos, M., Vukić, J. et Kratochvíl, L. 2016. Mammalian X homolog acts as sex chromosome in lacertid lizards. Heredity 117 (1): 8-13.
 • Guo, B., Shikano, T., Vukić, J., Šanda, R. et Merilä, J. 2016. Complete mitochondrial genome of the Ukrainian nine-spined stickleback Pungitius platygaster (Gasterosteiformes, Gasterosteidae). Mitochondrial DNA Part B 1: 68-69.
 • Shikano, T., Guo, B., Vukić, J., Šanda, R. et Merilä, J. 2016. Complete mitochondrial genome of the Greek nine-spined stickleback Pungitius hellenicus (Gasterosteiformes, Gasterosteidae). Mitochondrial DNA Part B 1: 66-67.
 • Stierandová, S., Vukić, J., Vasil'eva, E., Zogaris, S., Shumka, S., Halačka, K., Vetešník, L., Nowak, M., Stefanov, S., Švátora, M., Koščo, J. et Mendel, J. 2016. A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 94: 479-491.
 • Vukić, J., Kovačić, M., Zogaris, S. et Šanda, R. 2016. Rediscovery of Knipowitschia goerneri and its molecular relationships with other European northern Mediterranean Knipowitschia species (Teleostei: Gobiidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters 26 (4): 363-327.
 • Buj, I., Ćaleta, M., Marčić, Z., Šanda, R., Vukić, J. et Mrakovčić, M. 2015. Different histories, different destinies ‒impact of evolutionary history and population genetic structure on extinction risk of the Adriatic spined loaches (genus Cobitis; Cypriniformes, Actinopterygii). PLoS ONE 10 (7): e0131580.
 • Mrugała, A., Kozubíková-Balcarová, E., Chucholl, C., Cabanillas Resino, S., Viljamaa-Dirks, S., Vukić, J. et Petrusek, A. 2015. Trade of ornamental crayfish as a possible introduction pathway for conservationally important diseases: crayfish plague and white spot syndrome. Biological Invasions 17 (5): 1313-1326.
 • Šanda, R., Švátora, M., Vukić, J., Hořická, Z., Sychrová, O. et Marić, S. 2015. Evaluation of temporal development of three introduced populations of brook trout, Salvelinus fontinalis, in Jizerské Mountains, Czech Republic. Archives of Biological Sciences Belgrade 67 (3): 775-784.
 • Rovatsos, M., Vukić, J., Lymberakis, P. et Kratochvíl, L. 2015. Evolutionary stability of sex chromosomes in snakes. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282: 20151992.
 • Buj, I., Vukić, J., Šanda, R., Perea, S., Ćaleta, M., Marčić, Z., Bogut, I., Povž, M. et Mrakovčić, M. 2010. Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species. Folia Zoologica 59 (2): 129-141.
 • Marková, S., Šanda, R., Crivelli, A., Shumka, S., Wilson, I.F., Vukić, J., Berrebi, P. et Kotlík, P. 2010. Nuclear and mitochondrial DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in the ancient lake systems of the Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 488–500.
 • Šanda, R., Bogut, I., Doadrio, I., Kohout, J., Perdices, A., Perea, S., Šedivá, A. et Vukić, J. 2008. Distribution and relationships of spined loaches (Cobitidae) in the Neretva River basin in Bosnia and Herzegovina. Folia Zoologica 57 (1-2): 20-25.
 • Šanda, R., Vukić, J., Choleva, L., Křížek, J., Šedivá, A., Shumka, S., et Wilson, I.F. 2008. Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana. Folia Zoologica 57 (1-2): 42-50.
 • Vukić, J., Fott, J., Petrusek, A. et Šanda, R. 2006. What can size distribution of spheroidal carbonaceous particles reveal about their source? Atmospheric Environment 40 (19): 3527-3535.
 • Šanda, R., Lusková, V. et Vukić, J. 2005. Notes on the distribution and taxonomic status of Gobio gobio from the Moraca River basin (Montenegro). Folia Zoologica 54 (Suppl.1): 73-80.
 • Bohlen, J., Šlechtová, V., Šanda, R., Kalous, L., Freyhof, J., Vukić, J. et Mrdak, D. 2003. Cobitis ohridana and Barbatula zetensis in the River Moraca Basin, Montenegro: distribution, habitat, population structure and conservation needs. Folia Biologica (Krakow) 51 (Suppl.): 147-153.
 • Vukić, J. et Appleby, P.G. 2003. Spheroidal carbonaceous particle record in sediments of a small reservoir. Hydrobiologia 504: 315-325.
 • Fott, J., Vukić, J. et Rose, N.L. 1998. The spatial distribution of characterized fly-ash particles and trace metals in lake sediments and catchment mosses: Czech Republic. Water, Air, and Soil Pollution 106: 241-261.
 • Rose, N.L., Alliksaar, T., Bowman, J.J., Boyle, J., Coles, B., Fott, J., Harlock, S., Juggins, S., Punning, J.-M., St.Clair-Gribble, K., Vukić J. et Watt, J. 1998. The FLAME research project: Introduction and methods. Water, Air, and Soil Pollution 106: 205-218.
 • Rose, N.L., Alliksaar, T., Bowman, J.J., Fott, J., Harlock, S., Punning, J.-M., St.Clair-Gribble, K., Vukić, J. et Watt, J. 1998. The FLAME project: General discussion and conclusions. Water, Air, and Soil Pollution 106: 329-351.

 

 

Akce dokumentů