E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIrena Šímová

Odborné zaměření

Zabývám se především mechanismy, které jsou zodpovědné za variabilitu v počtu druhů na různých prostorových i časových úrovních. Speciálně mě zajímá vztah mezi počtem druhů, jejich vlastnostmi a dostupnou energií. Dále se snažím zjistit, do jaké míry rostlinné vlastnosti ovlivňují důležité procesy v ekosystémech jako např. cyklus uhlíku nebo vody.

Výuka

Společně s Davidem Hořákem přednáším Funkční ekologii společenstev a biogeografii (MB162P28), kde se diskutujeme význam ekologických vlastností (znaků) druhů  pro utváření druhových společenstev, koexistenci druhů a jejich diversitu. Pomocí řady případových studií se věnujeme rozdílům mezi rostlinnými a živočišnými společenstvy.

Zahraniční spolupráce

 • 2014-2019 Department of Bioscience - Ecoinformatics and Biodiversity, Aarhus University, Aarhus, Denmark, prof. Jens-Christian Svenning
 • 2010- 2014: University of Arizona, Tucson AZ; prof. Brian Enquist

Publikace

 • Taylor, T.C., McMahon, S.M., Smith, M.N., Boyle B., Violle, C., van Haren, J., Šímová, I.,Meir, P, Ferreira, L.V., de Camargo, P.B., da Costa, A.C.L., Enquist, Brian J., Salesca, S. (2018): Isoprene emission structures tropical tree biogeography and community assembly responses to climate.  New Phytologist, 220, 435-446. https://doi.org/10.1111/nph.15304
 • Blonder, B., Enquist, Brian J., Graae, B.J., Kattge, J., Maitner, B.S., Morueta-Holme, Naia,Ordonez, A., Šímová, I., Singarayer, J., Svenning, Jens-C., Valdes, P.J., Violle, C. (2018): Late Quaternary climate legacies in contemporary plant functional composition Global Change Biology, 24, 4827-4840. doi.org/10.1111/gcb.14375.
 • Šímová, I., Violle, C., Svenning, J.-C., Kattge, J., Engemann, K., Sandel, B., Peet, R.K., Wiser, S.K., Blonder, B., McGill, B.J., Boyle, B., Morueta-Holme, N., Kraft, N.J.B., van Bodegom, P.M., Gutiérrez, A.G., Bahn, M., Ozinga, W.A., Tószögyová, A. & Enquist, B.J. (2018) Spatial patterns and climate relationships of major plant traits in the New World differ between woody and herbaceous species. Journal of Biogeography, 45, 895-916. DOI: 10.1111/jbi.13171
 • Šímová, I., Rueda, M. & Hawkins, B.A. (2017) Stress from cold and drought as drivers of functional trait spectra in North American angiosperm tree assemblages. Ecology and Evolution, 7, 7548–7559.
 • Šímová, I. & Storch, D. (2017) The enigma of terrestrial primary productivity: measurements,  models, scales and the diversity–productivity relationship. Ecography, 40, 239–252.
 • Šímová, I. (2016) Phylogenies are relevant when assessing environmental filtering. Folia Geobotanica, 51, 65-68.
 • Šímová, I.. Violle, C.; Kraft, N. Storch, D.; Svenning, J-C.; Boyle, B.; Donoghue, J.; Jorgensen, P.M.; McGill, B. J.; Morueta-Holme, N.; Peet, R. K.; Wiser, S. K.; Piel, W.; Regetz, J.; Shildhauer, M.; Thiers, B.; Enquist, B.J. (2015) Shifts in trait means and variances in North American tree assemblages: species richness patterns are loosely related to the functional space. Ecography. doi: 10.1111/ecog.00867
 • Lamanna. C.,Blonder, B., Violle, C., Kraft, N.J.B., Sandel, B., Šímová, I., Donoghue II, J.C., Svenning, J.C., McGill, B., Boyle, B., Dolins, S., Jørgensen, P.M., Marcuse-Kubitza, A., Morueta-Holme, N., Peet, R.K., Piel, W.H., Regetz, J., Schildhauer, M., Spencer, N., Theirs, B.,Wiser,S.K.,Enquist,B.J. (2014) Functional trait space and the latitudinal diversity gradient. PNAS 38: 13745-13750. doi:10.1073/pnas.1317722111
 •  
 • Tropek, R., Sedláček, O., Beck, J., Keil, P., Musilová, Z., Šímová, I., Storch, D. (2014) Comment on “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change”. Science 344 (6187), 981-981.
 • Rosenzweig, M.L., Buzzard, V.,  Donoghue II, J.C., Lehr, G., Mazumdar, N., Rasmussen,
 • H.M., Šímová, I., Trageser, S., Wernett, H. & Xu., J. (2013) Patterns in the diversity of the world's land vertebrate genera. Evolutionary Ecology Research 15, 869-882.
 • Morueta-Holme, N., Enquist, B.J., McGill, B., Boyle, B., Jørgensen, P.M., Ott, J.E., Peet, R.K., Šímová, I., Sloat, L., Theirs, B., Violle, C., Wiser, S.K., Dolins, S., Donoghue II, J.C., Kraft, N.J.B., Regetz, J., Schildhauer, M., Spencer, N., Svenning, J.C. (2013) Habitat area and climate variability determine geographic variation in plant species range sizes across the New World. Ecology Letters 16: 1446-1454.
 • Šímová, I., Yue, L. & Storch, D. (2013) The relationship between species richness and productivity in plants at local scales: the role of abundances, heterogeneity and species pool. Journal of Ecology, 101: 161-170.
 • Blonder, B., Buzzard, V., Šímová, I., Sloat, L., Boyle, B. et al. (2012) The shrinkage effect can bias paleoclimate and ecology research. American Journal of Botany, 99: 1756-1763.
 • Herben, T., Suda, J., Klimešová, J., Mihulka, J., Říha, P. & Šímová, I. (2012) Ecologicaleffects of cell-level processes: genome size, functional traits and regional abundance of herbaceous plant species. Annals of Botany, 110: 1357-1367. Special feature
 • Šímová, I. & Herben, T. (2012): Geometrical constraints in the scaling relationships between genome size, cell size and cell cycle length in herbaceous plants. Proceedings of the Royal Society B 279/1730, 867-875. 
 • Šímová, I., Storch, D., Keil, P., Boyle, B., Phillips, O.L. &  Enquist, B.J. (2011): Global species-energy relationship in forest plots: role of abundance, temperature and species climatic tolerances. Global Ecology and Biogeography 20/6, 842–856.
 • Reif J., Storch D., Šímová, I. (2008): The effect of scale-dependent habitat gradients on the structure of bird assemblages in the Czech Republic. Acta Ornithologica, 43/2, 197-206.
 • Keil P., Šímová, I., Hawkins B. (2008): Water-energy and the geographical species richness pattern of European and North African dragonflies (Odonata). Insect Conservation and Diversity, 1, 142-150.

Akce dokumentů