E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníS čím může souviset velikost čejčích vajec?

Velikost vejce není jen tak ledajaká hodnota. Má totiž důležitý význam pro ptáče, které se z něj chystá vyklubat. Z většího vejce se vylíhne větší ptáček, který má posléze větší šanci na přežití, zejména u druhů, kde nejsou mláďata (kuřata) krmena, ale musejí být hodně samostatná, podobně jako u domácí slepice. Větší kuře je totiž silnější a odolnější, dokáže se ubránit predátorům i přečkat nepříznivé počasí. Co tedy ovlivňuje velikost vajíček v hnízdech čejky chocholaté (Vanellus vanellus)?

Čejka chocholatá (řád dlouhokřídlí, Charadriiformes) je bahňák rozšířený téměř po celé Evropě a obývá také rozsáhlé oblasti v Asii. Naše populace zimují většinou v jižní Evropě. Tento dříve hojný druh zemědělské krajiny doplácí na změny hospodaření a meliorační zásahy.

Mezinárodní vědecký tým, zastoupený i členem naší fakulty, analyzoval velikost skutečně úctyhodného množství čejčích vajíček (přes čtyři tisíce vajec z více jak tisícovky snůšek z lokalit v jižních Čechách) a zkoumal, s čím může jejich velikost souviset. Je snad ovlivněna chováním rodičů anebo jinými parametry? A jak se souvisí velikost vejce a šance na přežití vyklubaných kuřat?

Samice čejky chocholaté, jižní Čechy. Autorem všech fotografií je Vojtěch Kubelka.

Studie přináší zajímavé výsledky. Z větších vajíček se skutečně líhnou mohutnější ptáčata, což naznačuje, že z většího vejce se opravdu vyklube odolnější jedinec. Dalším zjištěním je, že největší vliv na velikost vajec má načasování snůšky. Během prvního hnízdění v sezóně tedy samice snese největší vajíčka. Co může být příčinou tohoto jevu? Jednou z možných odpovědí je dostupnost potravy, konkrétně žížal. Čejky začínají hnízdit koncem zimy, kdy bývá na polích spousta vody a žížaly se drží při povrchu půdy. Později během jara a léta se půda naopak vysušuje. Samice s dostatkem potravy jsou schopny naklást větší vejce. Jev je zřejmě podpořen i faktem, že mladší samice, obecně kladoucí menší vejce, hnízdí později během sezóny. Velikost vajec také souvisí s jejich počtem, v početnější snůšce jsou vejce větší. Naopak se nepodařilo prokázat, že by velikost vajec byla ovlivněna konkrétním biotopem, v němž se nacházelo hnízdo.

Líhnoucí se ptáčata v porostu kukuřice. Mláďata později v sezóně mohou strádat nedostatkem potravy kvůli suchu

Na začátku hnízdní sezóny se tedy líhnou silnější mláďata (kuřata), která mají největší šanci na přežití. Co to znamená pro ochranu přírody? Čejka chocholatá hnízdí v zemědělské krajině a její počty se snižují. Zemědělská technika totiž často ničí jejich hnízda. Pokud chceme čejky zachovat v naší přírodě, je důležité chránit jejich hnízda zejména brzy na jaře, například odložit zemědělské práce na později. Je také možné označovat jednotlivá hnízda v polích pomocí tyčí, aby se jim zemědělci při práci vyhnuli (viz. obrázek 4).

Na začátku hnízdní sezóny se tedy líhnou silnější mláďata (kuřata), která mají největší šanci na přežití. Co to znamená pro ochranu přírody? Čejka chocholatá hnízdí v zemědělské krajině a její počty se snižují. Zemědělská technika totiž často ničí jejich hnízda. Pokud chceme čejky zachovat v naší přírodě, je důležité chránit jejich hnízda zejména brzy na jaře, například odložit zemědělské práce na později. Je také možné označovat jednotlivá hnízda v polích pomocí tyčí, aby se jim zemědělci při práci vyhnuli (viz. obrázek 4).

Členové Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR, pracovní skupiny České společnosti ornitologické, se snaží zajistit přímou ochranu hnízd, nebo se zemědělci vyjednávat dlouhodobější spolupráci v rámci agro-environmenálních opatření.

Do jejich činnosti se můžete zapojit i Vy. 

https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/ptaci-zemedelske-krajiny/mapovani-hnizdist-cejky-chocholate/

Polní práce na začátku jara mohou zničit většinu hnízd

Kubelka V., Sládeček M., Zámečník V., Vozabulová E. & Šálek M. 2019. Season -
ality predicts egg size better than nesting habitat in a precocial shorebird.
Ardea 107: 239–250. doi:10.5253/arde.v107i3.a4

Autor textu: Roman Figura

Publikováno: Pondělí 27.07.2020 10:45

Akce dokumentů