E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena za tvůrčí počin Univerzity Karlovy udělena prof. Petru Pyškovi z katedry ekologie

Na návrh děkana PřF UK udělil rektor univerzity Cenu za tvůrčí počin UK prof. Petrovi Pyškovi za jeho mimořádné přínosy k výzkumu biologických invazí.

Ve středu 7. dubna 2010 si Univerzita Karlova na slavnostním zasedání připomenula 662. výročí založení. V rámci oslav byly předány tradiční univerzitní ceny a medaile UK. Cena za tvůrčí počin byla na návrh děkana Přírodovědecké fakulty udělena prof. RNDr. Petru Pyškovi, CSc. za mimořádný přínos k pochopení příčin a důsledků biologických invazí ve světě a za významné objevy v ekologii invazivních rostlin. Profesor Pyšek působí na katedře ekologie PřF UK a zároveň je zaměstnancem Botanického ústavu AV ČR.

 

prof. Petr Pyška

 

Publikováno: Čtvrtek 22.04.2010 21:30

Akce dokumentů