E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMikroevoluční minikonference - setkání molekulárních botaniků, ekologů, zoologů a parazitologů

Zveme vás na půldenní neformální setkání studentů a pracovníků PřF věnujících se studiu mikroevoluce v širokém slova smyslu, především pomocí molekulárních metod (od fylogeografie přes studium evolučních mechanismů po populační genetiku). Hlavními cíli setkání je zjistit, co kdo dělá v oblasti studia mikroevoluce, jakými způsoby a metodami řeší mnohdy podobné otázky a jakými způsoby by popř. bylo možné spolupracovat.
What
 • Conference
Čas 12.11.2010
od 12:00 do 16:00
Přiložený soubor: MikroEvoMiniKonference
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Zveme všechny zaměstnance i studenty PřF UK (od bakalářů po doktorandy), zejm. z kateder botaniky, ekologie, zoologie a parazitologie na první úvodní setkání.

Kde: Velká antropologická posluchárna, V7, přízemí vpravo vzadu
Kdy: pátek 12. 11. od 13:00

Program

 1. Představení jednotlivých skupin: vybraní pracovníci kateder (obecné představení témat studovaných na katedře) + 1-2 doktorandi na katedru (příklady konkrétních témat). Účast zatím přislíbili:
  • Botanika: Tomáš Fér
  • Ekologie: Adam Petrusek, Lukáš Kratochvíl
  • Zoologie: Pavel Munclinger, Radka Reifová
  • Parazitologie: Jan Votýpka
 2. Diskuze: průnikové oblasti, společné otázky a metody, výběr vhodných témat na další kola minikonferencí
 3. Navazující diskuze: v nedalekém restauračním zařízení (pracovní návrh: následující setkání cca 1x za půl roku zaměřená dle konkrétní metody – vystoupení doktorandů (popř. magistrantů) s referáty o konkrétních případech využití dané metody ve svém výzkumu)

Na Vaší účast se těší
Filip Kolář (kat. botaniky), Petr Synek (kat. zoologie), Eva Kozubíková (kat. ekologie)

ObrMiniKonference
.
Publikováno: Čtvrtek 04.11.2010 08:10

Akce dokumentů

Kategorie: