E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské státní závěrečné zkoušky v roce 2010

Sledujte prosím aktuální informace k státním závěrečným zkouškám v letošním roce.

Obecné informace o studiu na katedře naleznete zde.

Přihlášky k státní závěrečné zkoušce (platí pro jarní i podzimní termín) se podávají do 30. dubna 2010 tajemníkovi katedry. Termín přihlášky je závazný, přeřazení z jarního na podzimní termín bude povolen pouze s doložením osobních nebo zdravotních důvodů.
POZOR – jednotlivé části SZZ lze rozdělit (např. státnice v jarním termínu a obhajoba v podzimním), což je nutné specifikovat v přihlášce!!!

Jarní termín

 • Odevzdání diplomové práce
  - 3. května 2010
  - odevzdává se tajemníkovi katedry
  - odevzdávají se 3 výtisky svázané v pevné vazbě
  (včetně českého a anglického názvu shodného se SIS,
  českého a anglického abstraktu a příloh).
  - na hřbetu práce: Jméno autora, DP, Rok.
 • Splnění podmínek pro konání SZZK
  - 14. května 2010
  - student podá prostřednictvím webové aplikace žádost o kontrolu; v případě kladného výsledku kontroly studijní referentka změní studijní stav studenta na „uzavřel“, což se projeví v SIS

Obhajoby diplomových prací proběhnou 31. května a 1. června 2010
(bude upřesněno)
Ústní státní závěrečné zkoušky proběhnou 31. května a 1. června 2010
(bude upřesněno)
(V případě neúspěchu lze podle Studijního a zkušebního řádu PřF UK opakovat jednotlivé části SZZK nejdříve po šedesáti dnech.)

Podzimní termín

 • Odevzdání diplomové práce
  - 1. září 2010
 • Splnění podmínek pro konání SZZK
  - 1. září 2010

Obhajoby diplomových prací proběhnou v intervalu 13. září - 17. září 2010
(bude upřesněno)
Ústní státní závěrečné zkoušky proběhnou v intervalu 13. září - 17. září 2010
(bude upřesněno)

Datum (použité ke třídění): Pondělí 29.03.2010 12:10
Publikováno: Úterý 04.05.2010 22:45

Akce dokumentů