E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTerénní stanice PřF UK Velemín čp. 142

Terénní stanice Přírodovědcké fakulty Velemín je ve správě Katedry botaniky PřFUK. Nachází se v obci Velemín při silnici E55 (8) Praha-Teplice, na SZ konci vesnice při výjezdu z obce; jde o žlutý rodinný domek na levé straně silnice za odbočkou modré turistické značky směr Milešovka, přístup je možný předem ze silnice nebo zadem z odbočky vraty do zahrady.

Stanice slouží terénním exkurzím fakulty, popř. dalších VŠ, diplomantům i doktorandům pracujícím v oblasti Českého středohoří, pracovním seminářům a setkáním, ve volné kapacitě i rekreaci pracovníků fakulty a jejich rodinných příslušníků.

Kapacita stanice je 20 lůžek ve 4 navzájem oddělených pokojích, v objektu je kuchyň vybavená sporákem a varnou konvicí, jídelna, sprcha, WC. Návštěvníci si musí přivézt vlastní spací pytel a přezůvky.

Pohled na terénní stanici od zahrady.

Doprava

Příjezd je možný autobusem linky Praha-Teplice z nádraží Praha-Holešovice: některé autobusy zastavují i na „horní“ zastávce Velemín, škola, která je stanici blíže, popř. vlakem z nádraží Praha, Masarykovo nádr. s přestupem v Lovosicích na místní linkové autobusy nebo na náhradní autobusovou dopravu trati Lovosice – Teplice, která staví i ve Velemíně (ačkoliv Velemín nádraží nemá).

Auta je možné parkovat u plotu zahrady.

Informace

V obci je obchod (6-20 hod.) a dvě restaurační zařízeni, na konci obce směrem na Milešov je benzinová pumpa.

Fakultním správcem stanice je doc. Lubomír Hrouda (hrouda@natur.cuni.cz, +420 606 569 557), který přijímá objednávky k ubytování a vede jejich evidenci. Klíče se vyzvedávají po předchozí telefonické domluvě s manželi Dudovými (+420 725 185 662), kteří bydlí Velemín čp. 120, po levé straně silnice asi 100 m před stanicí; zde se též klíče vracejí.

Pro další informace vizte pokyny pro pobyt.

Hrazení ubytování na výzkumné stanici katedry botaniky ve Velemíně

Ubytování je hrazeno v různé výši za noc podle příslušnosti k fakultě resp. charakteru činnosti

Cena pobytu při realizování výukové a výzkumné činnosti:

  • pro studenty a pedagogy PřF UK: 50,- Kč za jeden den pobytu na osobu
  • pro studenty a pedagogy mimo PřF UK: 140,- Kč

Cena rekreačního pobytu pro:

  • zaměstnance PřF UK, rodinné příslušníky a přátele: 140,- Kč
  • děti 6-15 let: 92,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Ubytování lze hradit hotově nebo převodem - číslo účtu, na který lze poukázat platbu: 1200-600-111200; pro rekreacni pobyt a pro studenty a pedagogy mimo PřF UK bude vydán příjmovy doklad (s razitkem katedry), případne lze pobyt fakturovat.

Každý návštěvník je povinen se zapsat do návštěvní knihy na stanici, kde uvede datum příjezdu a odjezdu, účel pobytu (exkurze, výzkumný pobyt, rekreace); vítány jsou i přírodovědné poznatky a postřehy, popř. hlášení závad.

Tento ceník platí od 1. 9. 2015

Doc. Yvonne Němcová, vedoucí katedry
doc. Lubomír Hrouda, fakultní správce

Příbuzné položky
Pokyny pro pobyt
Obsazenost

Akce dokumentů