E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní informace

 

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Koncepce BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou/International Biology Olympiad (MBO/IBO).

Jak funguje BiO

Biologická  olympiáda se řídí Organizačním řádem vydaným Ústřední komisí Biologické olympiády dne 1. 1. 2023

Organizační řád

https://drive.google.com/file/d/1JbQPWcUh0bT_Jw4y-x4p-o-M0OAEzF-y/view?usp=sharing 

 

Dodatek k organizačnímu řádu pro ročník 2023/2024

https://drive.google.com/file/d/1Cie4TW-ybbHQq6aKDisCp1WwcupFjNJ6/view?usp=sharing

 

Prováděcí, jednací a volební řád

https://drive.google.com/file/d/1uBEWBo-Fn-Xr6FDXkENAIMOzUFcpW5KR/view?usp=sharing

Akce dokumentů