E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky pro organizátory i soutěžící 57. ročníku BiO

Praha

Milí příznivci Biologické olympiády,

k letošním tématům Život není fér, aneb jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí (kategorie A a B) a Bezlesí (kategorie C a D), připravilo Informační centrum přírodovědných soutěží (ICPS) Gymnázia Botičská odpolední přednáškové bloky. Na přednášky není třeba se registrovat. Konají se od 16 do 19 hodin v aule Gymnázia, Praha 2, Botičská 1. Tamtéž budou zdarma k vyzvednutí také tištěné brožury studijního textu (pro kat. A a B).

 

Kategorie A a B “Život není fér”

středa 16. 11. 2022

16.00 prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. (PřF UK) -  Anaerobní eukaryoti - i bez kyslíku se dá žít důstojně

17.00 Bc. Kateřina Bezányiová (PřF UK) - Zvládání teplotních extrémů u živočichů

18.00 Bc. Šimon Zeman (PřF UK) - Sucho, sůl a ostatní strasti živočišného bytí

 

úterý 6. 12. 2022

16.00 Bc. Jakub Hradečný (PřF UK) - Těžký život ve vodě

17.00 Mgr. Albert F. Damaška (PřF UK) - Biomy Země a jejich klima

18.00 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK) - Rakovina - chyba v matrixu

 

každou druhou sobotu od 7. 1. do 18. 3. 2023

Pokroky v biologii

Kurz si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Každý rok mají přednášky jiné jednotící téma - letos " Život není fér! aneb jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí".

V prostorách PřF UK (Albertov 6, Praha 2) - Velká geologická posluchárna.

 

Přihlašovací formulář naleznete zde:

https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP/pokroky/pokrokyvbiologii?fbclid=IwAR1qdOYK1DlTYEsNdfiDu2BCNho0Zo-QhlpFQ76N6GKTLcY7w2LOBpaFUiY

 

Kategorie C a D “Bezlesí”

úterý 22. 11. 2022

16.00 Ondřej Belfín (ČSO) - Bezlesí bez ptáků - ptáci jako indikátory změn v krajině

17.00 Mgr. Petr Šípek, Ph.D. (PřF UK) - Udržování bezlesí pro hmyzí biodiverzitu

18.00 Mgr. Jindřich Prach (PřF a CTS UK, CHKO Český kras) - O původu, historii a ochraně středoevropského bezlesí 

 

Případné změny a další akce pořádané ICPS sledujte na webu: http://www.gybot.cz/rubrika/384-Granty-a-souteze-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm, případně pište na sima@gybot.cz.

 

Brno

Kategorie A a B “Život není fér”

úterý 20. 12. 2022

10.00 - 17.00 

Bc. Jakub Hradečný (PřF UK) - Těžký život ve vodě

Mgr. Albert F. Damaška (PřF UK)  –  Biomy Země a jejich klima

Ing. Radek Vítek (ČZU) - Rostliny v extrémech

 

Kde: Bohunický kampus Masarykovy univerzity

 

 

 

Odkaz na videa s přednáškami:

https://www.youtube.com/watch?v=LcWVibte-C8&list=PLXmRWvyoaufliKqDz6Jpt4o4tocikCG1-

 

Kontakty na lektory:

Jakub Hradečný (PřF UK): jakub.hradecny@gmail.com

Jan Černý (PřF UK): jan.cerny@natur.cuni.cz

Albert Damaška (Přf UK): aldamaska@gmail.com

Radek Vítek (ÚEB AVČR, ČZU): vitek@ueb.cas.cz

 

Ústav botaniky a zoologie MUNI pro středoškoláky: https://botzool.sci.muni.cz/pro-skoly

MUNI pro středoškoláky: https://prostredoskolaky.muni.cz/

 

Nový studijní obor na Univerzitě Karlově v Praze: https://studyscience.eu/

 

Dvůr Králové

Kategorie C a D “Bezlesí”

sobota 3. 12. 2022

9.00 Mgr. Jiří Hotový (Povodí Labe) a RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph. D. (Biskupské gymnázium Hradec Králové) - Procházka studijním textem Biologické olympiády pro kategorie C a D

Záznam z přednášky Mgr. J. Hotového: 

https://drive.google.com/file/d/1Q_JtlX4176MV318Nadzd2abq3Ecc0XrS/view?usp=share_link

Seminář není určen jen soutěžícím v Biologické olympiádě, rádi uvítáme i učitele a další zájemce. Seminář je zdarma.

Prosíme zájemce, aby nahlásili svou předběžnou účast (jméno, ročník, školu) co nejdříve, nejdéle do úterý 29. listopadu na e-mail: l.j.dobroruka@gmail.com

Vezměte si s sebou boty na přezutí, tužku, jídlo a pití, poznámkový sešit.

 

Kategorie A a B “Život není fér”

sobota 14. 1. 2023

 

 

 

Chrudim

Kategorie A a B “Život není fér”

středa 4. 1. 2023

10.00 Bc. Kateřina Bezányiová (PřF UK) - Zvládání teplotních extrémů u živočichů

11.00 Bc. Jakub Hradečný (PřF UK) - Těžký život ve vodě

 

Přednášky se uskuteční na gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi, Olbrachtova 291, v termínu středa 4.1. 2023 od 10:00 v sálu gymnázia. V případě dotazů kontaktujte organizátorku p. Evu Hrubou na eva.hruba@gjr.cz.

 

Teplice

Kategorie A a B “Život není fér”

středa 30. 11. 2022

15.00 prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. (PřF UK) - Anaerobní eukaryoti - i bez kyslíku se dá žít důstojně  

16.00 Mgr. Albert F. Damaška (PřF UK)  –  Biomy Země a jejich klima    

17.00 Bc. Kateřina Bezányiová (PřF UK) - Zvládání teplotních extémů u živočichů

 

středa 18. 1. 2023

15.00 Bc. Šimon Zeman (PřF UK) - Sucho, sůl a ostatní strasti živočišného bytí    

16.00 Bc. Jakub Hradečný (PřF UK) - Těžký život ve vodě                

17.00 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK) - Rakovina - chyba v matrixu


Přednášky se uskuteční na gymnáziu Teplice, Alejní 2410/3. V případě dotazů kontaktujte organizátorku p. Pavlu Bergmanovou na bergmanova@gymtce.cz.

Akce dokumentů