E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMateriály a soutěžní úlohy

Soutěžní úlohy BiO všech kol a kategorií podléhají utajení. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Utajení soutěžních textů je nezbytnou podmínkou zajištění regulérnosti soutěže, za což zodpovídá organizátor příslušného kola. Organizace podílející se na zajištění soutěže nejsou oprávněny publikovat soutěžní úlohy BiO na svých webových stránkách, a to ani po skončení příslušného soutěžního kola, a nejsou oprávněny distribuovat materiály jinak, než je uvedeno v propozicích a pokynech.

 

Soutěžní úlohy podléhají utajení, a tak budou zpřístupněny pouze těmto zástupcům BiO:

pro školní a okresní kola pověřeným pracovníkům krajských úřadů (odbory školství, mládeže a tělovýchovy/sportu), případně prostřednictvím organizace pověřené krajským úřadem;

pro krajská kola příslušným organizátorům krajských kol Biologické olympiády, případně pověřeným pracovníkům krajských úřadů (odbory školství, mládeže a tělovýchovy/sportu).

Harmonogram zveřejňování soutěžních úloh

Kategorie A a B

 • Zadání soutěžních úloh, jejich autorských řešení a pokyny pro organizátory školních kol BiO kategorie A a B

  • Školní kola kategorií A a B byla krajským garantům zpřístupněna 23. 12. 2023

 • Zadání soutěžních úloh krajských kol BiO kategorie A a B

  • Krajská kola kategorií A a B byla krajským garantům zpřístupněna 26. 2. 2024

 

Kategorie C a D

 • Zadání vstupních úkolů pro BiO kategorie C a D

  • zpřístupněna na webu a pověřeným pracovníkům v říjnu 2023

 • Zadání soutěžních úloh, jejich autorských řešení a pokyny pro organizátory školních kol BiO kategorie C a D

  • Školní kola kategorií C a D byla krajským garantům zpřístupněna 13. 11. 2023

 •  Zadání soutěžních úloh, jejich autorských řešení okresních kol BiO kategorie C a D

  • Okresní kola kategorií C a D byla krajským garantům zpřístupněna 12. 2. 2023

 • Zadání soutěžních úloh, jejich autorských řešení krajských kol BiO kategorie C a D

  • Krajská kola kategorií C a D budou krajským garantům zpřístupněna v březnu 2024

Přípravné texty 

BiO AB "Brožurka" 58. ročník -  Přípravný text pro kategorie A a B  

Brožura byla distribuovaná z tiskárny do krajů v termínu 16. - 20. 10. 2023. Pokud byste měli zájem o libovolný počet brožur, napište na tereza.matejkova@natur.cuni.cz a brožury vám budou zaslány na dobírku.

Adresa k brožuře:

https://drive.google.com/file/d/1pbzCc856TEWX-dw6aNAchH6e3jkAkYgi/view?usp=sharing 

Errata k brožuře:

https://drive.google.com/file/d/1NpWBMJT5LG8Jcxvl_bY3PJwTP8gsPftp/view?usp=sharing

 

BiO AB "Seznam - Poznávačka" 58. ročník - Seznam pro určování přírodnin pro kategorie A a B

https://drive.google.com/file/d/1twj3kWI4-2xXyOQaJORSvkCuEnm4jR87/view?usp=sharing

 

BiO CD "Vstupní úkoly" 58. ročník - Vstupní úkoly pro soutěžící kategorie C a D 

https://drive.google.com/file/d/1deqveRODYodiV4B7-EzQB7hVjlQtG_Lv/view?usp=sharing

 

BiO CD "Text" 58. ročník - Přípravný text pro kategorie C a D 

 

https://drive.google.com/file/d/1aYkjwXUa8GSVnbWLLhKJF-xywwiJFcSs/view?usp=sharing%20

 

BiO CD "Seznam - Poznávačka" 58. ročník - Seznam pro určování přírodnin pro kategorie C a D 

 https://drive.google.com/file/d/1Jc5CuQ0gNK2W3tQsbD_U4mB35icZQ8bz/view?usp=sharing

Struktura a zaměření soutěžních úloh

▪ test biologických vědomostí – v kategoriích A a B test z celého rozsahu středoškolské biologie, v kategoriích C a D test podle tematického zaměření ročníku;

úlohy praktické části – aplikace teoretických vědomostí, předpokládá se osvojení základních dovedností (mikroskopování, práce s preparační lupou, příprava nativních preparátů apod.), v kole ústředním přistupuje rovněž úloha terénní;

určování přírodnin (poznávačka) – základem pro výběr objektů pro kategorie A a B je aktualizovaná verze Seznamu pro určování přírodnin, která je dostupná na webových stránkách BiO (Aktuální ročník -> Přípravné texty). Součástí krajských kol a ústředního kola je i tzv. speciální určování přírodnin. Postup provedení a hodnocení této části je uveden v pokynech pro organizátory školních a krajských kol kategorií A a B. Pro kategorie C a D je Seznam organismů pro teoretickou a praktickou část uveřejněn v materiálech na webových stránkách BiO.

 

 

Akce dokumentů