E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNalejvárna + Letní odborná soustředění Běstvin(k)a

         

S Biologickou olympiádou jsou úzce spjata tři odborná soustředění. První z nich následuje po Ústředním kole a slouží k výběru reprezentantů pro Mezinárodní biologickou olympiádu/International Biology Olympiad (IBO). Druhá dvě soustředění jsou určena pro nejúspěšnější účastníky krajských kol BiO všech kategorií a probíhají v létě v táborové základně VŠCHT Běstvina. 

Přípravné výběrové soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou AKA “Nalejvárna”

Soustředění se zúčastní řešitelé ústředního kola BiO, kteří obsadili 1. – 12. místo a zároveň splňují podmínky pro účast v Mezinárodní biologické olympiádě (IBO).

1. podmínka: Před ani v průběhu soutěže IBO soutěžící neoslaví 20. narozeniny.

2. podmínka: Soutěžící nestuduje v programu International Baccalaureate (IB).

 

Termín soustředění: bude zveřejněn v době konání krajských kol 

Soustředění připravuje Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova.

Letní odborné soustředění kat. AB “Běstvina”

Termín soustředění: 29. 6. - 13. 7. 2024

http://bestvina.cz/

 

Registrace pro kategorii A i B:

V kategorii A je přijímáno 12 zájemců, kteří jsou vybrání ze soutěžících účastnících se ústřední kola.

V kategorii B je přijímáno 28 zájemců, vždy po dvou z každého kraje. Přednostní právo mají soutěžící, kteří v kraji obsadili vyšší místa.

 

Informace o přijetí na LOS Běstvina bude zaslána na emaily zapsané v registračním formuláři nejpozději …bude zveřejněno v době konání krajských kol .

 

Odkaz na registraci: bude zveřejněn v době konání krajských kol 
 

Letní odborné soustředění kat. CD “Běstvinka”

Termín soustředění: 13. - 27. 7. 2024

https://bestvinka.vscht.cz/

 

V kategoriích C i D je vybráno po 40 účastnících (do maximálního počtu 80 účastníků). V případě nižšího zájmu z jedné kategorie, jsou účastníci doplňováni náhradníky z druhé kategorie tak, aby celkově bylo na soustředění umožněno jet 80 účastníkům se zájmem o biologii. Přednostní právo na účast mají soutěžící, kteří obsadili v krajských kolech vyšší místa.

 

Informace o přijetí na LOS Běstvinka bude zaslána na emaily zapsané v registračním formuláři nejpozději …bude zveřejněno v době konání krajských kol 

 

Odkaz na registraci: bude zveřejněn v době konání krajských kol 

 

Akce dokumentů