E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologické aktivity pro všechny

Přednášky a exkurze Entomologické společnosti

 

Bioskop

Většina lidí zná pojmy mikroskop, kaleidoskop či periskop - každý z nich nám umožňuje vidět věci pouhým okem nespatřitelné. A stejně funguje i BIOSKOP - pomáhá nám vidět věci, o kterých jsme nevěděli, nebo nám umožní vnímat je pod jiným úhlem pohledu.

 

Při vzniku projektu BIOSKOP jsme si kladli za cíl:

• vytvořit vzdělávací formu, která zábavně a prakticky přiblíží fascinující svět vědy,

• umožnit veřejnosti, aby se seznámila po praktické stránce s vědou, 

• popularizovat vědu a ukazovat odůvodněnost společenské i ekonomické podpory vědy, která je vysoce nákladná a má velmi dlouhodobý horizont návratnosti,

• doplnit výuku na základních i středních školách, které se často potýkají s nedostatečnými materiálovými, přístrojovými i prostorovými podmínkami,

• vytvořit platformu pro školení současných i budoucích pedagogů,

• vytvořit koncept „tréninkového centra mládeže“, které umožní identifikaci, rozvoj a seberealizaci talentovaných studentů.

 

Terénní biologové v akci 

https://bioskop.muni.cz/cs/kalendar-kurzu/verejnost/nabidka-kurzu/terenni-biologove-v%C2%A0akci-novinka?fbclid=IwAR0FbIBrJnIPmIvaGT-v3rJWmkP3CXQjig2RkDIZ6OfSvDF7BkRLIzBh1CU

 

Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR

http://www.ueb.cas.cz/cs

Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity

Moderní pracoviště zaměřené na výzkum a výuku v biosystematických a ekologických oborech nabízí celou řadu aktivit pro studenty od vedení Středoškolských odborných činností, přes přednášky až po terénní exkurze!

https://botzool.sci.muni.cz/pro-skoly

Entomologické exkurze

Česká společnost entomologická tradičně organizuje pro veřejnost entomologické exkurze po přírodovědně zajímavých lokalitách. V posledních letech exkurze probíhaly především v Praze a Středních Čechách, v roce 2021 jsou v plánu exkurze po celé republice.

Účast na exkurzích je pro všechny účastníky zdarma. Pod vedením odborníků z řad členů ČSE a kolegů z České arachnologické společnosti si na exkurzích můžete vyzkoušet metody sběru i výzkumu hmyzu a seznámit se s drobnými obyvateli naší přírody, kteří často unikají zrakům pozorovatelů. Během exkurzí je také možno dozvědět se více informací o činnosti ČSE, jakož i stát se členem společnosti.

https://www.entospol.cz/entomologicke-exkurze-cse-pro-verejnost/program-entomologickych-exkurzi-v-roce-2023/

Arachne

Spolek, který pod záštitou Biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pořádá nejrůznější biologická soustředění pro středoškoláky. Studenti se zde seznamují nejen s různými disciplínami biologie ve formě přednášek, praktických cvičení a exkurzí, ale také se aktivně zapojují do vlastních výzkumných projektů. Současně se během soustředění všichni mohou zúčastnit i mimoodborného programu, který podporuje tvořivost, fantazii, sportovní vyžití i týmového ducha.

https://arach.cz/

Fluorescenční noc 

Fluorescenční noc je víkendové soustředění, zajišťované sdružením Arachne, pro mladé lidi se zájmem o biologii a přírodní vědy. Její náplní jsou přednášky, exkurse do terénu, biologické diskuse a – jak název napovídá – možnost vyzkoušet si práci s fluorescenčním mikroskopem od přípravy preparátů až po skládání výsledných fotografií.

https://fluorescencninoc.arach.cz/basic

Biozvěst

Z dalekých výzkumných ploch v nitrech pralesů, luhů, luk, polárních pustin a velehor, z nejtemnějších zákoutí laboratoří a z nekonečných prostor bioinformatických databází za námi přicházejí Biozvěsti šířit biologické poznání.

Slyšte jejich učení a připojte se ke Korespondenčnímu semináři Biozvěst

Korespondenční seminář je určen všem řešitelům, kteří nenastoupili do vysokoškolského studia. Probíhá formou čtyř serií úloh, které Vám v průběhu roku zašleme, a Vy budete mít vždy dva měsíce na odeslání řešení. Poté Vám zašleme autorské řešení spolu s Vašimi výsledky.

http://biozvest.arach.cz/

Jarní/Podzimní Běstvinka

Jedná se čtyřdenní soustředění pro všechny žáky druhého stupně ZŠ (nebo stejné ročníky víceletých gymnázií), kterým je velmi blízká biologie. Soustředění probíhá na jaře (v době velikonočních prázdnin) a na podzim (v době podzimních prázdnin). Snahou organizátorů je dělat každé soustředění v jiné chráněné oblasti nebo národním parku po celém území ČR.

Počet účastníků se pohybuje mezi 25 až 30.

Poplatek za soustředění je 1000 Kč a zahrnuje ubytování a stravování. Účastníci si tak budou muset kromě zmíněných 1000 Kč zaplatit dopravu na a ze soustředění.

Organizátoři zajišťují doprovod účastníkům na cestě z/do Prahy a z/do Brna. Zákonní zástupci tak mohou účastníky dovézt buď přímo na místo konání a nebo do Prahy/Brna.

 

Přihlašovací formulář je vždy jen předregistrační, podrobné informace zašleme těm, které vybereme po předem daném datu. Výběr probíhá tak, aby se soustředění vždy zúčastnili jak chlapci, tak dívky, úspěšní řešitelé BiO i ti, kterým v daném roce BiO nesedla nebo se jí neúčastnili, dále nováčci ale i ti, kteří s námi již byli, a zároveň aby byl co nejrovnoměrněji zastoupený věk účastníků. Posledním a nejdůležitějším aspektem při výběru je zodpovězení otázky “Proč bys s námi rád/a jel/a na Jarní/Podzimní Běstvinku.”

V programu jsou vždy biologické přednášky, malé projekty a celodenní výlet v okolí ubytování.

JARNÍ BĚSTVINKA 2024 

Odkaz na předregistrační formulář

www.bit.ly/jarni-bestvinka 

 

 

 

 

V minulosti jsme navštívili tato místa:

podzim 2023 - CHKO Brdy

jaro 2023 - CHKO Moravský kras

podzim 2022 - Poohří 

jaro 2022 - CHKO Třeboňsko

podzim 2021 - NP Podyjí

jaro 2020 - CHKO Křivoklátsko

 

Organizátoři

Klára Ptáčková

Martin Kubeš

Kristýna Kubíčková

Marek Brousil

Ludmila Kojecká

 

Bývalí organizátoři

Mgr. Tereza Matějková, Ph. D.

Mgr. Jakub Hradečný

Ing. Radek Vítek

Mgr. Marek Kasner

a další

Pro více informací napište na jarni.podzimni.bestvinka@gmail.com

 

Soustředění může probíhat díky štědré podpoře Katedry Učitelství a didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také díky Studentskému senátu PřF UK. 

Akce dokumentů