E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPohansko: tafonomie a funerální archeologie

GAČR 18-15480S: Smrt, pohřeb a kostra prizmatem funerální archeologie a tafonomie: pohřebiště u druhého kostela na Pohansku (Břeclav)

Nový nález druhé sakrální stavby a pohřebiště z konce 9. a začátku 10. století na Pohansku u Břeclavi nabízí nové možnosti rekonstruovat období konce raně středověkého osídlení Velké Moravy. Některé z poznatků týkajících se paleodemografie již byly zpracovány v několika dílčích časopiseckých studií, ale také v souhrnných monografiích v rámci GAČRového projektu řešeného mezi 2014–2016. Pečlivá terénní dokumentace a znalost archeologického a antropologického kontextu získaného v dosavadních multidisciplinárních výzkumech ale umožňuje rozšířit poznatky také o pohřebních zvyklostech a funerálních praktikách během raně středověkého osídlení na Pohansku. Hlavním cílem nového GAČRového projektu je proto souhrnné zpracování tafonomických údajů a pohřebních zvyklostí na pohřebišti u 2. kostela na Pohansku. Metody a cíle projektu vycházejí ze současných poznatků tafonomie kosterních pozůstatků a archeothanatologie. V projektu budou analyzovány vztahy prostorové distribuce kosterních pozůstatků, analýzy distribuce kostí, zachovalosti, hrobovými artefakty a ekofakty. Data z 2. kostela budou srovnávány s údaji získanými o pohřebních zvyklostech na dalších lokalitách Pohanska. Výsledky budou shrnuty v zahraniční monografii a článku z databáze WOS.

Členové týmu:
řešitel: Vladimír Sládek (PřF UK v Praze)
spolupracovníci: Vojtěch Fikar

spoluřešitel: Jiří Macháček (FF MU v Brně)
spolupracovníci: Renáta Přichystalová

Spolupráce:
Jiří Macháček (FF MU v Brně)
Petr Velemínský (NM v Praze)
Margit Berner (Naturhistorisches Museum, Wien)
Patrik Flammer (University of Oxford)

Výstupy:
průběžně budou aktualizovány na researchgate.com

Akce dokumentů