E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŘešitelský tým

Na řešení projektu se podílejí pracovníci kateder Geografické sekce. Spoluřešitelé programu PRVOUK jsou součástí výzkumných týmů působících na katedrách, kde spolupracují s dalšími pracovníky a se studenty doktorského studia.

 

Aplikovaná geoinformatika a kartografie

Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

Bc. Pavlo Kryshenyk

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

 

Demografie a geodemografie

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

 

Fyzická geografie a geoekologie

RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Prof. RNDr. Jan Kalvoda, CSc.

RNDr. Marek Křížek, Ph.D.

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.

RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

RNDr. Luděk Šefrna, CSc.

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.

RNDr. Václav Treml, Ph.D.

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

 

Sociální geografie a regionální rozvoj

Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

RNDr. Eva Janská, Ph.D.

RNDr. Josef Novotný, Ph.D.

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.

Doc. RNDr. Jana Spilková, Ph.D.

Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Akce dokumentů