E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDobrovolnictví na Geografické sekci

Informace pro studenty geografie, kteří mají zájem zapojit se do činnosti na naší sekci.

Dobrovolnický program na Geografické sekci PřF UK umožňuje zapojení studentů a studentek geografie do akademického života Geografické sekce, jejích kateder či výzkumných týmů. Program je tak ideálním způsobem, jak se zapojit do dění, dozvědět se více o instituci, kde studují, jak se seznámit se studenty jiných oborů a mnoho dalšího. Získat za to pak mohou především certifikát o zapojení do dobrovolné činnosti, který je vítaný při pracovních pohovorech, stážích apod., a to i v zahraničí.

Dobrovolnický program umožňuje pak Geografické sekci lépe a efektivněji organizovat vědecké i popularizační akce jakéhokoliv rozsahu.

Dobrovolnické programy a zapojení studentů do nich jsou zcela běžné na zahraničních univerzitních pracovištích. Program na Geografické sekci PřF UK vznikl v úzké spolupráci s dobrovolnickým programem na Filozofické fakultě UK.

Co dobrovolníci získají zapojením do programu?

 • nahlédnutí do činnosti fakulty i jednotlivých kateder
 • seznámení se s lidmi z různých oborů a ročníků (studenty i pedagogy)
 • zkušenosti při organizaci akcí a rozvoj tzv. soft skills
 • možnost účastnit se pořádaných společenských akcí
 • zábavu na dobrovolnických akcích
 • dobrý pocit z pomoci Geografické sekci
 • propagační materiály Geografické sekce, např. trička, placky, tužky aj.
 • nárok na knížku vydanou Nakladatelstvím ČGS
 • roční předplatné časopisu Geografické rozhledy
 • oficiální certifikát – možno použít při pracovních pohovorech nebo při stážích; v případě některých akcí lze získat i certifikát o účasti na konferenci
 • prioritní nabídky dlouhodobých i krátkodobých placených brigád na fakultě či katedrách
 • možnost zapojení do aktivit jednotlivých výzkumných center

počet hodin   

   odměna

0     

     dobrovolnické triko – na první akci, které se dobrovolník zúčastní

20     

     kniha vydaná Nakladatelstvím ČGS

40     

     certifikát Dobrovolnictví

60     

     roční předplatné Geografických rozhledů

80     

     triko/mikina PřF UK z e-shopu


Jak se zapojit do dobrovolnictví?

 • vyplňte elektronickou žádost o zařazení do dobrovolnického programu
 • pravidelně kontrolujte svou e-mailovou schránku uvedenou v žádosti - slouží pro zasílání informací o jednotlivých nadcházejících akcích
 • přihlaste se včas k jednotlivým akcím a výpomocím, kterých se chcete účastnit       

V případě potřeby neváhejte kontaktovat koordinátorku dobrovolníků.


Chcete zapojit dobrovolníky do své akce?

 • včas nahlaste fakultnímu koordinátorovi vaši žádost o pomoc dobrovolníků
 • v žádosti uveďte:
  • datum a místo konání akce
  • typ výpomoci, na kterou sháníte dobrovolníky
  • počet dobrovolníků
  • přínos pro dobrovolníky (např. volná účast na akci apod.)
 • termíny pro nahlašování:
  • malé akce (1–3 dobrovolníci / 1–3 hodiny práce)
   • nárazová výpomoc, drobné konference
   • 2 dny dopředu při nárazové výpomoci, týden dopředu při menších akcích
  • středně velké akce (3–6 dobrovolníků / cca 6 hodiny práce)
   • konference, náročnější úkoly, delší akce, pro které je nutná předchozí koordinace dobrovolníků
   • 14 dní dopředu kvůli případné koordinaci schůzky
  • velké akce (více než 6 dobrovolníků / celodenní akce)
   • např. Den otevřených dveří, Dny geografie,...
   • nejlépe měsíc dopředu (z důvodu nezbytného zaškolení či případné organizační schůzky)
 • typy výpomocí, na které není dobrovolnictví určeno:
  • kancelářské práce (kopírování, skenování, atd.) bez další návaznosti na větší akci
  • osobní výpomoc zaměstnancům

Kontaktní údaje

Akce dokumentů