E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyšlo druhé číslo časopisu Geografické rozhledy

Na začátku prosince vyšlo druhé číslo 26. ročníku Geografických rozhledů - odborně-popularizačního časopisu zaměřeného na geografické a environmentální vzdělávání vydávaného pod hlavičkou České geografické společnosti. Časopis je vhodným zdrojem či doplňkem informací pro učitele a studenty geografie a příbuzných disciplín, stejně tak i pro veřejnost mající zájem o současný geografický výzkum či zajímavá témata v oboru. Aktuální číslo je tematicky zaměřené na přírodní cykly.

 

Mnohé jevy okolo nás mají cyklický charakter. Známým příkladem je střídání dne a noci či změny ročních období. Jiné přírodní cykly mají periody tak dlouhé, že trvalo generace, než lidstvo zjistilo, že takové cykly vůbec existují. Některé z těchto cyklů mají příčinu ve více či méně známých pohybech Země či Měsíce, jiné mají původ v samotném Slunci a souvisejí s jeho proměnlivou aktivitou. Další cykly jsou spojeny s ději probíhajícími uvnitř naší planety, jako je například cyklické střídání polarity zemského magnetického pole, horotvorné a vulkanické cykly, cykly ve vývoji reliéfu a mnohé další.

Jiné cykly souvisejí s oběhem hmoty a energie v přípovrchových vrstvách Země. Poznání přírodních cyklů umožnilo pochopit vývoj Země a života na ní, člověka nevyjímaje. Věříme, že obsah tohoto čísla vám ukáže cykly v novém světle a najde souvislosti, které možná ani netušíte, že existují. Krom toho v čísle najdete i další zajímavé články, které na první pohled s cykličností nesouvisí. Naši kolegové se tak s vámi podělí o poznatky ze svých terénních výzkumů na Papue Nové Guiney a iráckém Kurdistánu.

Publikováno: Středa 21.12.2016 11:45

Akce dokumentů