E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky konkurzu na studijní pobyty ERASMUS ve školním roce 2015 – 2016

 • Department of Social and Economic Geography, Umeä Universitetet (Švédsko)

Lucie Kotlínová

 • Department of Geography, University of Tartu (Estonsko)

Jan Sýkora (Regional Planning), Marie Horňáková (Human Geography)

 • Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Wien (Rakousko)

Jan Michna

 • Faculty of Geosciences, Universiteit Utrecht (Nizozemí)

Martin Jirman, Jiří Horáček

 • Geographisches Institut, Universität Kiel (SRN)

Iva Ritschelová

 • Geographisches Institut, RWTH Aachen (SRN)

Marie Formánková, Michal Wagner

 • Geographie - Universität Augsburg (SRN)

Daniel Vaněk

 • Department of Geography, UEF Kuopio - Joensuu (Finsko)

Jan Dresler, Alexandra Seidlová

 • Department of Geography, University of Oulu (Finsko)

Markéta Růžičková, Petr Korda

 • Departament de Geographie, Université ParisIV- Sorbonne (Francie)

Jiří-Jakub Zevl

 • Department of Human Geography, Stockholm University (Švédsko)

Zdena Muzikářová

 

Další postup pří organizování pobytu - viz fakultní a univerzitní stránky programu Erasmus – nutná přihláška v on-line aplikaci http://is.cuni.cz/webapps, (často nutná internetová přihláška i na partnerské univerzitě!!! - viz www. stránky univerzit-pozor na datum odevzdání!!!), v případě nutnosti info u fakultního či univerzitního koordinátora.

Jistota financování pro všechny pobyty bude potvrzena zřejmě nejdříve koncem května po zasedání zahraniční komise fakulty, může dojít k omezení počtu měsíců i k vyškrtnutí studentů (v některých minulých letech z důvodu celkového studijního průměru vyššího než 2,5 či dokonce 2,25…).

 

Výběrová komise KSGRR, 13. 3. 2015.

                                                                                                                                               

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.                          RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.

předsedkyně výběrové komise                                   člen výběrové komise

 

Publikováno: Pondělí 16.03.2015 08:15

Akce dokumentů