E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky konkurzu na studijní pobyty (a praktické stáže) ERASMUS ve školním roce 2017 – 2018

  • EE TARTU02    Iva Uhlířová
  • IRL MAYNOOT01   Martina Kovářová, Kristýna Pojerová, Petr Klíma
  • LV RIGA01   Kryštof Materna (Praktická stáž)
  • NL UTRECHT01   Otakar Bursa, Martina Lašáková
  • P COIMBRA02   Andrea Midlochová, Tereza Ulrychová
  • P LISBOA109   Martina Nováková, Eva Kohoutová
  • S STOCKHO01  Jan Fišer, Markéta Roubalová
  • SI LJUBLJA01   Filip Vrbík
  • SI MARIBOR01   Tomáš Černý
  • UK SHEFFIE01   Aneta Seidlová

             

Další postup pří organizování pobytu - viz fakultní a univerzitní stránky programu Erasmus – nutná přihláška v on-line aplikaci http://is.cuni.cz/webapps, (často nutná internetová přihláška i na partnerské univerzitě!!! - viz www. stránky univerzit-pozor na možné velmi brzké datum odevzdání!!!), v případě nutnosti info u fakultního či univerzitního koordinátora.

Jistota financování pro všechny pobyty bude potvrzena zřejmě nejdříve koncem května po zasedání zahraniční komise fakulty, může dojít k omezení počtu měsíců i k vyškrtnutí studentů (v některých minulých letech z důvodu celkového studijního průměru vyššího než 2,5 či dokonce 2,25…).

 

Konkurzní komise KSGRR, 15. 3. 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.                          RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.

předsedkyně konkurzní komise                                  člen konkurzní komise

 

Publikováno: Čtvrtek 16.03.2017 23:20

Akce dokumentů