E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVychází nová publikace "Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé"

Nová kniha Sub Urbs: krajina, sídla a lidé

 

V nakladatelství Academia vychází nová kniha věnující se jevům a procesům odehrávajícím se za městem nebo vedle města (sub urbs). Editory knihy Sub Urbs: krajina, sídla a lidé jsou Martin Ouředníček, Petra Špačková a Jakub Novák z Univerzity Karlovy v Praze, mezi autory jednotlivých kapitol se ale objevují odborníci z různých pracovišť: sociální geografové, fyzičtí geografové, kartografové, sociologové, urbanisté či architekti. Právě odborná pestrost autorů zaručuje i pestrost dílčích zkoumaných témat, metod či pohledů na samotný fenomén suburbanizace. Ve třinácti kapitolách se lze postupně dočíst o teoretických a metodologických aspektech výzkumu suburbanizace i o případových studiích vybraných měst, nechybí ani aplikačně orientované texty směřující k implementaci výsledků do praxe. Kapitoly se zaměřují nejen na suburbánní rozvoj v Pražském metropolitním regionu, ale i v zázemí dalších měst, v Brně, v Plzni či v Olomouci.

 

Kniha představuje jeden z výsledků projektu Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí, který byl v letech 2007-2011 realizován na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě, sekci Geografie.

 


Obálka publikace

Publikováno: Čtvrtek 27.06.2013 09:40

Akce dokumentů