E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTisková konference "Aktuální problémy pohledem geografie"

Česká geografická společnost si dovoluje pozvat všechny zájemce na tiskovou konferenci, která se bude konat v Mapové sbírce Knihovny geografie při příležitosti konání Dnů geografie (16. - 27. 11. 2015) Na konferenci budou přítomní špičkoví odborníci na řadu významných aspektů geografické problematiky.
Čas 11.11.2015
od 13:00 do 14:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

Geografie pro moderní svět

Geografie představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů. Podle mezinárodního hodnocení patří geografie jako jeden ze dvou oborů v Česku opakovaně do mezinárodní špičky. Cílem tiskové konference je představit šíři geografického bádání, seznámit s Dny geografie, které proběhnou v termínu 16. 11 - 27. 11. na všech geografických pracovištích,  a  umožnit přítomným novinářům položit otázky významným odborníkům na aktuální společenská a politická témata.

Kromě představení programu Dnů geografie v Česku a seznámení s aktivitami jednotlivých geografických týmů, které provede RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D., hlavní garant Dnů Geografie a předsedkyně Sekce geografického vzdělávání ČGS, bude možné položit otázky, které se týkají hospodaření s vodou v Česku i ve světě prezidentovi České geografické společnosti Prof. RNDr. Bohumíru Janskému, CSc.

Velmi aktuální téma mezinárodní migrace, její zdroje a příčiny a může představit Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. vedoucí Geografického migračního centra Geomigrace, s problematikou čerpání strukturálních fondů a regionálním rozvojem může seznámit Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

Na problematiku rozvoje měst a jejich satelitů se můžete zeptat Doc. RNDr. Martina Ouředníčka, Ph.D., který je vedoucí výzkumného centra URLAB a na problematiku rozvoje venkova včetně problémů společné zemědělské politiky se můžete obrátit na RNDr. Radima Perlína, Ph.D. – vedoucího výzkumného centra RURAL.

Přírodní katastrofy, jejich příčiny a následky sleduje Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., který bude také na tiskové konferenci přítomen. Aktuální trendy vývoje porodnosti a obecněji demografického vývoje hodnotí RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

 

Kontaktní adresa:

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

vědecký tajemník ČGS

radim.perlin@natur.cuni.cz, 702 091 201

Albertov 6, 128 43 Praha 2

www.dnygeografie.cz, www.geography.cz

 

Publikováno: Středa 04.11.2015 14:45

Akce dokumentů