E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNové vydání publikace Teorie regionálního rozvoje

Nakladatelství Karolinum vydalo druhé aktualizované vydání publikace Teorie regionálního rozvoje autorů Jiřího Blažka a Davida Uhlíře.

Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro regionální rozvoj. V novém vydání jsou zcela přepracovány a podstatně rozšířeny kapitoly věnované oběma směrům, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tedy institucionální teorii regionálního rozvoje a škole nové ekonomické geografie. Jsou analyzovány následující nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice (triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept „local buzz – global pipelines“, odvětvová a geografická krátkozrakost aj.

 

Informace o Publikaci:

Blažek, Jiří – Uhlíř, David

Teorie regionálního rozvoje

ŘÍJEN 2011 | 2. VYDÁNÍ | 320 Kč

167 x 235 mm  |  344 str.  |  2. vydání

cena 320 Kč  |  ISBN 978-80-246-1974-3

Univerzita Karlova v Praze

Nakladatelství Karolinum – Distribuce

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

http://www.cupress.cuni.cz

 

Objednávky a dotazy k prodeji: distribuce@ruk.cuni.cz; 224 491 275

Propagace a recenzní výtisky: tomas.rukavicka@ruk.cuni.cz

 

.

Publikováno: Čtvrtek 27.10.2011 20:10

Akce dokumentů