E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezinárodní konference IGU “Land use and land cover changes in a globalised World”, 28. června – 1. července 2010, Praha

V Praze se bude ve dnech 28. června – 1. července 2010 konat mezinárodní geografická konference “Land use and land cover changes in a globalised World”. Pořádá ji Komise pro změny využití a pokryvu ploch Mezinárodní geografické unie (IGU-LUCC) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním organizátorem je docent Ivan Bičík, předseda komise IGU-LUCC a člen katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Konference bude zaměřena na hodnocení současných procesů probíhajících v krajině Evropy, jejich příčin a dopadů. Konkrétní témata byla stanovena následovně:

  1. Transformace využití ploch v globalizovaném světě.
  2. Současné změny krajiny.
  3. Zemědělská krajina Střední Evropy v době post-socialistické transformace.
  4. Historické změny využití ploch a jejich hybné síly.
  5. Regionální diferenciace změn využití ploch na různých řádovostních úrovních.
  6. Dopady zemědělské a environmentální politiky na využití ploch.
  7. Nové funkce venkovské krajiny.
  8. Suburbanizace a její dopady na venkovskou krajinu.

 

Je již ohlášena účast přibližně 40 vědců, mezi nimi i řady těch nejpřednějších světových odborníků na téma výzkumu změn krajiny a využití ploch, jako jsou např. Helmut Geist z Univerzity v Aberdeenu ve Skotsku, David Carr z Kalifornské Univerzity v Santa Barbaře, Matej Gabrovec ze Slovinské akademie věd a umění v Lublani, Sergey Ganzey z Pacifického institutu Ruské akademie věd ve Vladivostoku, Elena Milanova z Lomonosovovy státní univerzity v Moskvě, či Jan Oťaheľ a Jan Feranec ze Slovenské akademie věd.

Před konferencí vyjde tištěný sborník abstraktů a po ní recenzovaný sborník vybraných příspěvků s ISBN na CD-ROM.

  První část konference se odehraje ve dnech 28. a 29. června 2010 v budově děkanátu PřF UK (Albertov 6, Praha 2), a bude sestávat z prezentací referátů účastníků a diskusí nad současnými procesy probíhajícími v evropské krajině. Následovat bude dvoudenní exkurze (30. června a 1. července 2010) do Severních Čech (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Krušné hory, Severočeská hnědouhelná pánev, České Středohoří, Poohří, Úštek apod.).

K účasti na konferenci srdečně zveme nejen všechny geografy, ale i odborníky z jiných souvisejících oborů (ekologie, biologie, zemědělství apod.). Podrobnější a aktuální informace jsou dostupné na stránkách komise IGU-LUCC (http://www.luccprague.cz/). Na konferenci se můžete přihlásit do 30. dubna, a to bez ohledu na to, zda jste zaslali předběžnou přihlášku či nikoli. Závaznou přihlášku, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu dr. Jana Kabrdy z PřF UK (kabrda@seznam.cz) do konce dubna 2010. Těšíme se na Vaši účast!

 

Ivan Bičík, Jana Kozáková, Jan Kabrda; organizátoři konference, PřF UK Praha

 

Příloha: Konečná přihláška, Druhý cirkulář

Publikováno: Pondělí 29.03.2010 19:50

Akce dokumentů