E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezi výherci soutěže “Mapa roku” měla naše fakulta vícenásobné zastoupení

Letošní ročník soutěže “Mapa roku”, který vyhlašuje Česká kartografická společnost, byl letos již osmnáctým v pořadí. Mezi oceněnými měla naše fakulta hned několik zástupců: Vojtěcha Klecandu za diplomovou práci "Vizualizace historie změn v katastrální mapě" a Martina Hanuse a Luďka Šídla za Školní atlas dnešního Česka. Zvláštní ocenění získal výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře za kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě. Gratulujeme!

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 12. května 2016 od 13 hodin v Literárním sídle Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku byla i vernisáž výstavy Kouzlo starých map.

 

OCENĚNÍ MAPA ROKU 2015

V kategorii Atlasy, soubory a edice map zvítězila:

Edice turistických map 1 : 40 000 společnosti SHOCart, spol. s r. o.

 

V kategorii Samostatná kartografická díla zvítězila:

Mapa Šumava – Lipno 1 : 25 000 společnosti Geodézie On Line, spol. s r. o.

 

V kategorii Kartografická díla pro školy zvítězil:

Školní atlas dnešního Česka společnosti TERRA, spol. s r. o. Autoři RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK)  a RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (Katedra demografie a geodemografie PřF UK)

 

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu zvítězily:

Analýzy výškopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

 

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací zvítězil:

Bc. Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci) za práci Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu.

Diplomová práce Vojtěch Klecandy "Vizualizace historie změn v katastrální mapě", obhájená na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie v roce v roce 2015, se umístila na 2.-3. místě.


 

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2015 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění. Tato ocenění jsou udělena mimo nominace.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2015 získala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a její výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře za zajímavé kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2015 získala společnost Mapcentrum, spol. s r. o. za dlouhodobou propagaci kartografie formou pohádkových map.

 

Publikováno: Čtvrtek 19.05.2016 10:10

Akce dokumentů