E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo získávají a ztrácí firmy v globálních výrobních sítích?

Nový článek Petra Pavlínka v Journal of Economic Geography

. Prof. Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje se ve svém výzkumu (společně s Pavlou Žížalovou ze stejného pracoviště) zabýval otázkou, jaké důsledky mělo pro firmy v českém vlastnictví jejich zapojení do globálních výrobních sítí v automobilovém průmyslu. Teoretické práce uvádí, že příchod zahraničních investorů má potenciálně pozitivní vliv i na domácí firmy formou nepřímých ekonomických dopadů. Mezi tyto nepřímé vlivy patří např. zvýšení produktivity díky získání nových technologií, možností napodobovat zahraniční firmy nebo rozšíření možností exportu.

Empirický výzkum však tato očekávání potvrdil jen částečně a často dochází k rozporuplným závěrům. Na rozdíl od jiných studií, které se snaží tyto nepřímé vlivy zahraničních investic změřit ekonometrickou analýzou statistických dat, využívá výzkum prof. Pavlínka rozsáhlé dotazníkové šetření a především kvalitativní rozhovory s vedením stovky českých firem z automobilového průmyslu. Článek ukazuje, že příchod zahraničních investorů a zapojení do globálních výrobních sítí měl na firmy v českém vlastnictví jak pozitivní, tak i negativní dopady. Zejména v 90. letech 20. století mnohé firmy nedokázaly přežít v nové konkurenci zahraničních firem a byly buď převzaty do zahraničního vlastnictví, opustily automotibilový průmysl nebo zanikly. Firmy, které zůstaly v automobilovém průmyslu v českém vlastnictví, jsou nyní intenzivně zapojeny do globálních výrobních sítí jako dodavatelé pro velké zahraniční nadnárodní společnosti. I přes tuto silnou vazbu však jen v menšině domácích podniků došlo k přímému přenosu nových široce pojatých technologií od zahraničních firem. Jednou z příčin je malá absorpční kapacita domácích firem, které často nemají vlastní výzkum a vývoj a nespolupracují s univerzitami nebo jinými vědeckými pracovišti. Z těchto důvodů nedokáží proto dostupné nové technologie využít pro svůj rozvoj. Za hlavní příčinu nejednoznačných výsledků ekonometrických studií vidí článek mimo jiné i jejich předpoklad homogenity domácích firem. Ty se však často diametrálně liší ve svých schopnostech přijímat, využívat a dále rozvíjet inovace od zahraničních firem, což ekonometrické přístupy přehlíží.

Článek Linkages and spillovers in global production networks: firm-level analysis of the Czech automotive industry byl publikován v Journal of Economic Geography ktery je jedním z nejcitovanějších časopisů v geografii a ekonomii, prozatím v režimu advance access.

Publikováno: Pondělí 20.10.2014 10:15

Akce dokumentů