E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOblasti výzkumu

Hlavní směry výzkumu jsou zaměřeny do oblastí pořizování dat, zpracování a anylýzy dat, Geografických informačních systémů, tvorby a hodnocení kartografických produktů a aplikačního modelování.

 • Využití dálkového průzkumu pro hodnocení prostorové distribuce a stavu vegetace. Využití družicových dat, hyperspektrálních, multispektrálních a LiDARových dat z UAV a letadla (kontaktní osoby: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.)

 • Matematická kartografie, kartografické algoritmy, počítačová geometrie, programování v jazyce C++ (kontaktní osoba: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.)

 • Land use/cover changes (LUCC) – historical land use changes of Czech cultural landscape, searching “driving forces”, application of GIS in LUCC research  (kontaktní osoba: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.)

 • Application of GIS in environmental systems – modelling environmental processes, time-spatial analyses, geostatistical tools (kontaktní osoba: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.)

 • 3D modelování a vizualizace (kontaktní osoba: Ing. Eva Štefanová, Ph.D, RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D.)

 • Tematická kartografie, digitální kartografie, automatizace kartografické tvorby (kontaktní osoba: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.)

 • Historická kartografie, staré mapy a stará kartografická díla (doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka)

 • Fotogrammetrie pozemní (dokumentace památkových objektů) a letecká (tvorba digitálního ortofota), geodézie, vizualizace geodat (kontaktní osoba: Ing. Eva Štefanová)

 • Mapování, tvorba velkoměřítkových map a plánů, geodetické výpočty a měření. (kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čábelka) 

 • Webové mapové aplikace a mobilní aplikace. (kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čábelka)

 • Globální navigační satelitní systémy - technologie získávání údajů o přesné geografické poloze prostřednictvím družic. Mezi nejznámější patří: GPS, Galileo a Glonass. (kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čábelka)

Akce dokumentů