E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění

Úspěchy studentů a jejich prací, které byly vytvořeny na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Rok 2024

Josef Zátka

 • První místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2024 - Bakalářská sekce.
 • Oceňená práce: Analýza dat o poloze vozidel MHD: případová studie pro Most a Litvínov, Josef Zátka, 2024 (Bakalářská práce, vedoucí: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.).

Rok 2023

Daniela Dančejová

Daniel Paluba

 • Třetí místo v soutěži Evropské kosmické agentury "Get Space Inspired".
 • Navrhovaný projekt SatPlanner je aplikace, jejímž cílem je zefektivnit plánování cest a outdoorových akcí prostřednictvím analýzy družicových dat s přihlédnutím k meteorologickým jevům,  ekologickým ukazatelům a přírodním katastrofám. (vedoucí: doc. RNDr.Přemysl Štych, Ph.D.).

Petra Krsková

 • Cena rektorky UK – cena J. Heyrovského pro nejlepší bakalářskou práci na Univerzitě Karlově v roce 2022.
 • Oceňená práce: Tematický atlas skatingu, Petra Krsková, 2022 (Bakalářská práce, vedoucí: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.).

Mojmír Polák


Rok 2022

Adam Kulich


Rok 2021

Rostislav Berka

Jakub Dvořák

Veronika Rusá

Daniel Paluba


Rok 2020

Anna Krusová

 • Vítězka soutěže "O nejlepší studentskou vědeckou práci 2020" pořádané  Českou geografické společností.
 • Oceňená práce: Tematický atlas pražských ostrovů, Anna Krusová, 2020 (Bakalářská práce, vedoucí: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.).

Rok 2019

Otomar Gottstein

 • První místo v soutěži Mapa roku 2019, kategorie Kartografické výsledky studentských prací.
 • Oceňená práce: Generalizace zástavby s využitím typifikace, Otomar Gottstein, 2019 (Diplomová práce, vedoucí: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.).

Tereza Kadeřábková

Daniela Valchářová

 • První místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2019 - Bakalářská sekce.
 • Druhé místo v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie. Soutěž pořádala Česká geografická společnost a konala se 17. 10. 2019 v rámci 27. středoevropské geografické konference v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity.
 • Druhé místo v soutěži Mapa roku 2019, kategorie Kartografické výsledky studentských prací.
 • Oceňená práce: Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne, Daniela Valchářová, 2019 (Bakalářská práce, vedoucí: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.).

Rok 2018

Jakub Marek

 • Druhé místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2018 - Bakalářská sekce.
 • Fakultní nominace na Cenu rektora UK – cena J. Heyrovského pro nejlepší bakalářskou práci na Univerzitě Karlově 2018 (umístění: 2.- 4. místo)
 • Nominace do soutěže Mapa roku 2018, kategorie studentská díla.
 • Oceňená práce: Tematický atlas vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, Jakub Marek, 2018 (Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Miroslav Čábelka).

Juraj Považan

Faraz Ahmed Bashir

 • Třetí místo v mezinárodní studentské soutěži GISáček 2018 - Bakalářská sekce.
 • Oceňená práce: Aplikace geoinformatiky v antropologii, Faraz Ahmed Bashir, 2018 (Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Eva Štefanová, Ph.D.).

David Maceška

David Černický


Rok 2017

Michal Jakl

 • Cena rektora UK – cena J. Heyrovského pro nejlepší bakalářskou práci na Univerzitě Karlově v roce 2017.
 • Druhé místo v mezinárodní v studentské soutěži GISáček 2017 - Bakalářská sekce.
 • Oceňená práce: Tvorba geoinformačního systému pro mobilní zařízení, Michal Jakl, 2017 (Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Miroslav Čábelka).

Jakub Báča

Jan Šimbera

 • Druhé místo v mezinárodní v studentské soutěži GISáček 2017 - Magisterská sekce.
 • Oceňená práce: Modeling population with topographic data, Jan Šimbera, 2017 (Diplomová práce, vedoucí: RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D.).

Rok 2015

Vojtěch Klecanda

 

Akce dokumentů