E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrestižní publikace

Členové katedry se snaží výsledky výzkumů publikovat v prestižních tuzemských i zahraničních časopisech. V této sekci jsou proto uvedeny nejvýznamnější publikace.

Rok 2020

SENF, Cornelius; LAŠTOVIČKA, Josef; OKUJENI, Akpona; HEURICH, Marco; VAN DER LINDEN, Sebastian. (2020): A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sensing of Environment, roč. April 2020, 2020, č. 240. s. nestránkováno. ISSN 0034-4257. Projekt: č. Q44. IF = 9,085.

LAŠTOVIČKA, Josef; ŠVEC, Pavel; PALUBA, DanielKOBLIUK, Natalia; SVOBODA, Jan; HLADKÝ, Radovan; ŠTYCH, Přemysl. (2020): Sentinel-2 Data in an Evaluation of the Impact of the Disturbances on Forest Vegetation. Remote Sensing, roč. 12, 2020, č. 12. s. nestránkováno. ISSN 2072-4292. Projekt: č. FPCUP. GAUK512217. IF = 4,509.

SLÁMA, Jiří; STEJSKALOVÁ, Irena; KINCL, Tomáš; BYSTŘICKÝ, Václav; KVÍTEK, Tomáš; FIALOVÁ, Dana; ŠTYCH, Přemysl. (2020): Golf courses in the Czech Republic: Analysis of the development and socio-economic characteristics. Land Use Policy, 2020, ISSN 0264-8377. Projekt: č. Q44. IF = 3,682.

BRŮHA, Lukáš; KOLÁŘ, Jan. (2020): A procedural footprint enhancement of global topographic surface with multiple levels of detail. International Journal of Digital Earth, roč. 13, 2020, č. 4. s. 527-545. ISSN 1753-8947. Projekt: č. Q44. UNCE/HUM/018. IF = 3,097.

HLADKÝ, Radovan; LAŠTOVIČKA, Josef; HOLMAN, Lukáš; ŠTYCH, Přemysl. (2020): Evaluation of the influence of disturbances on forest vegetation using Landsat time series; a case study of the Low Tatras National Park. Europen Journal of Remote Sensing [online], roč. 2020, 2020, č. 53. s. 40-66. ISSN 2279-7254. Projekt: č. GAUK512217. IF = 2,808.

Rok 2019

ŠTYCH, Přemysl, LAŠTOVIČKA, Josef, HLADKÝ, Radovan, PALUBA, Daniel. Evaluation of the Influence of Disturbances on Forest Vegetation Using the Time Series of Landsat Data: A Comparison Study of the Low Tatras and Sumava National Parks. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8(2), 71; IF = 1.840.
URL: https://www.mdpi.com/2220-9964/8/2/71/htm

Rok 2018

BAYER, Tomáš, KOČANDRLOVÁ, Milada: Reconstruction of Map Projection, its Inverse and Re-Projection, Applications of Mathematics, Vol. 63, pp. 455-481, 2018, IF 0.897.

HVĚZDOVÁ, Martina, Petra KOSUBOVÁ, Monika KOSIKOVA, Kerstin BRANDSTÄTTER-SCHERR, Zdeněk ŠIMEK, Lukáš BRODSKÝ, Marek ŠUDOMA, Lucia ŠKULCOVÁ, Milan SÁŇKA, Markéta SVOBODOVÁ, Lucia KRKOŠKOVÁ, Jana VAŠÍČKOVÁ, Natália NEUWIRTHOVÁ, Lucie BIELSKÁ a Jakub HOFMAN. Currently and recently used pesticides in Central European arable soils. Science of the Total Environment. AMSTERDAM: Elsevier, 2018, roč. 613, February, s. 361-370. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.09.049. IF = 5.102.
URL Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717323926?via%3Dihub

KUPKOVÁ, Lucie, POTŮČKOVÁ, Markéta, LHOTÁKOVÁ, Zuzana, ALBRECHTOVÁ, Jana. Forest cover and disturbance changes, and their driving forces: A case study in the Ore Mountains, Czechia, heavily affected by anthropogenic acidic pollution in the second half of the 20th century. 2018. Environmental Research Letters, 13, 9. IF = 4,541.
URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aadd2c

KLOUČEK, Tomáš, MORAVEC David, KOMÁREK Jan, LAGNER Ondřej, ŠTYCH Přemysl. Selecting appropriate variables for detecting grassland to cropland changes using high resolution satellite data. PeerJ 6(9), 2018 Sep 6; IF = 2.2. URL: https://peerj.com/articles/5487/

MANAKOS, Ioannis, TOMASZEWSKA, Monika, GKINIS, Ioannis, BROVKINA, Olga, FILCHEV, Lachezar, GENC, Levent, GITAS, Ioannis Z., HALABUK, Andrej, INALPULAT, Melis, IRIMESCU, Anisoara, JELEV, Georgi, KARANTZALOS, Konstantinos, KATAGIS, Thomas, KUPKOVÁ, Lucie, LAVRENIUK, Mykola, MESAROŠ, Minučer, MIHAILESCU, Denis, NITA, Mihai, RUSNAK, Tomáš., ŠTYCH, Přemysl, ZEMEK, František, ALBRECHTOVÁ, Jana, CAMPBELL, Petya. Comparison of Global and Continental Land Cover Products for Selected Study Areas in South Central and Eastern European Region. Remote Sensing,  2018. 10, 12, 1967. IF = 3,406
URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/10/12/1967/htm

Rok 2017

ČÁBELKA, Miroslav, JAKL, Michal. DoPřírody! - Geoinformation Mobile Application. Acta Universitatis Carolinae. Geographica 52(2). 2017. 249-257.
URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DoPrirody.michal.test
URL: http://mjakl.cz/doprirody

HAVLÍČEK, Tomáš; KLINGOROVÁ, Kamila; LYSÁK, Jakub et al. Czech Religious Atlas. 2017. Prague: Karolinum. ISBN 978-80-246-3794-5.

KUPKOVÁ, Lucie, ČERVENÁ, Lucie, SUCHÁ, Renata, ZAGAJEWSKI, Bogdan, BŘEZINA, Stanislav, ALBRECHTOVÁ, Jana.  Classification of Tundra Vegetation in the Krkonoše Mts. National Park Using APEX, AISA Dual and Sentinel-2A Data. European Journal of Remote Sensing. 2017. 50, 1, 29–46. IF = 1,173. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22797254.2017.1274573

Rok 2016

BAYER, Tomáš: Advanced methods for the estimation of an unknown projection from a map. GeoInformatica, 20(2), pp. 241–284, 2016. ISSN 1573-7624. doi: 10.1007/s10707-015-0234-x.

BAYER, Tomáš: Detectprojv2j, C++/Java software, 2016-2019.
URL: https://sourceforge.net/projects/detectproj/, https://github.com/bayertom/detectprojv2j

VILÍMEK, Vít, KLIMEŠ, Jan, ČERVENÁ, Lucie. Glacier-Related Landforms and Glacial Lakes in Huascarán National Park, Peru. 2016. Journal of Maps 12 (1): 193–202. 
URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2014.1000985

KUPKOVÁ, Lucie., Bičík, Ivan. Landscape transition after the collapse of communism in Czechia, Journal Of Maps. 2016. 12, 526–531. IF = 1,435.
URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1195301

POTŮČKOVÁ, Markéta; ČERVENÁ, Lucie; KUPKOVÁ, Lucie; LHOTÁKOVÁ, Zuzana; LUKEŠ, Petr; HANUŠ, Jan; NOVOTNÝ, Jan; ALBRECHTOVÁ, Jana. Comparison of Reflectance Measurements Acquired with a Contact Probe and an Integration Sphere: Implications for the Spectral Properties of Vegetation at a Leaf Level. 2016. Sensors, 16(11), 1801. IF=2,677. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/16/11/1801

POTŮČKOVÁ, Markéta; HOFMAN, Petr. Comparison of quality measures for building outline extraction. 2016. The Photogrammetric Record, 31(154), 193-209. IF 3,256
Soubor

ŠTYCH, Přemysl, ŠRÁMKOVÁ, Denisa, BRANIŠ, Martin. Exposure assessment of elementary schools to traffic pollution by gis methods. Central European Journal of Public Health, 2016; 24 (2): s. 109–114, ISSN 1210-7778. IF= 0.798. URL: http://dx.doi.org/10.21101/cejph.a4149

Rok 2015

Bičík, Ivan, Lucie KUPKOVÁ, Leoš JELEČEK, Jan KABRDA, Přemysl ŠTYCH, Zdeněk JANOUŠEK, Jana WINKLEROVCÁ. Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010, Socio-Economic Driving Forces.. 2015. Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-17671-0. 
URL: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-17671-0

INDROVÁ, Magdalena, KUPKOVÁ, Lucie. Changes in land use in the suburban zone of Prague in different approaches of predictive modelling. Geografie. 2015. 120, 3, 426–447. IF = 0,787.
URL: https://www.geografie.cz/archiv/stahnout/64

Rok 2014

BAYER, Tomáš.: Estimation of an unknown cartographic projection and its parameters from the map. GeoInformatica, 18(3): pp 621–669, 2014. ISSN 1384-6175. doi: 10.1007/s10707-013-0200-4. 
URL abstract: https://doi.org/10.1007/s10707-013-0200-4. 
https://github.com/bayertom/detectprojv2j.

FERANEC, Jan, SOLIN, Lubomir, KOPECKÁ, Monika, OŤAHEL, Jan, KUPKOVÁ, Lucie, ŠTYCH, Přemysl, BIČÍK, Ivan, KOLÁŘ, Jan, ČERBA, Otakar, SOUKUP, Tomáš, BRODSKÝ, Lukáš. Analysis and expert assessment of the semantic similarity between land cover classes. 2014. Progress in Physical Geography, 38(3), pp. 301−327. IF = 3.375.

MUNTEANU, Catalina, KUEMMERLE, Tobias, BOLTIZIAR, Martin, BUTSIC, Van, GIMMI, Urs, HALADA, Lubos, KAIM, Dominik, KIRALY, Geza, KONKOLY-GYURO, Eva, KOZAK, Jacek, LIESKOVSKY, Juraj, MOJSES, Matej, MUELLER, Daniel, OSTAFIN, Krzystof, OSTAPOWICZ, Katarzyna, SHANDRA, Oleksandra, ŠTYCH, Přemysl, WALKER, Sarah, RADELOFF, Volker C. Forest and agricultural land change in the Carpathian region-A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land Use Policy, 2014, Vol. 38, 685-697. ISSN 0264-8377. IF= 3.089. URL: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.01.012

Akce dokumentů