E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZhodnocení 4. roku

Dobrovolnický program na geografické sekci má za sebou čtvrtý rok svého fungování, ve kterém prošel množstvím změn. Dobrovolnictví se stalo pro studenty ještě lákavějším i díky většímu množství odměn, které za odpracované hodiny získávají. Prospěšná jsou v tomto ohledu i pravidelná setkávání, při nichž se dobrovolníci mohou lépe poznat mezi sebou, sdílet své zkušenosti nejen z dobrovolnických akcí, ale i neformálně potkat organizátory programu.

Všem zapojeným studentům patří velký dík za jejich aktivitu a zapálení při pomoci s organizací konferencí, seminářů či při propagaci studia geografie jak v rámci rozmanitých vědecko-popularizačních akcí, tak v rámci prezentací studia a naší fakulty na středních školách.

Rádi bychom poděkovali zejména pěti dobrovolníkům, jak z řad bakalářských, tak magisterských studentů, kteří v rámci programu odpracovali více než 40 hodin a i nadále se zapojují do dobrovolnické činnosti. Těmto studentům byl na setkání dobrovolníků předán oficiální certifikát a osvědčení.
Ocenění dobrovolníci:

  •  Eliška Janoušková
  •  Marek Kasner
  • Michal Procházka
  •  Jakub Šolc
  •  Markéta Žuravská

Více informací o dobrovolnictví na Geografické sekci PřF UK naleznete na webu: https://www.natur.cuni.cz/geografie/studium/dobrovolnictvi/

Akce dokumentů