E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProfil katedry

Katedra demografie a geodemografie PřF UK je jediné pracoviště v České republice s akreditovaným studijním programem v oboru demografie ve všech stupních studia.

Katedra demografie a geodemografie

Jako jediné pracoviště v České republice tak vychovává od školního roku 1990/1991 studenty v bakalářském, magisterském i doktorandském studiu. V bakalářském stupni lze demografii studovat v kombinaci se sociální geografií nebo se sociologií nebo s ekonomií. Navazující magisterské studium je otevřené všem zájemcům s ostatních oborů.

Na katedře je také soustředěn největší objem výzkumu v oblasti populační problematiky. Členové katedry se věnují vědecké práci na mezinárodní úrovni a pravidelně se zúčastňují vědeckých konferencí a symposií. V současnosti je vědecký výzkum na katedře zaměřen především na změny v populačním vývoji České republiky po roce 1989.

 

Katedra demografie a geodemografie PřF UK patří jako jediné pracoviště v České republice do mezinárodní sítě 30 prestižních evropských demografických pracovišť

Population Europe: The European Population Partnership

http://www.population-europe.eu/

 

Mezinárodní spolupráce

Katedra demografie a geodemografie PřF UK spolupracuje s celou řadou zahraničních institucí a univerzit.

Univerzity:

  • Belgie: Institut de Démographie de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve,
  • Francie: Ecole de Hautes Etudes Sociales, Paříž; Université de Paris I Pantheón – Sorbonne; Université de Strasbourg,
  • Nizozemsko: University of Amsterdam; Erasmus University of Rotterdam,
  • Dánsko: University of Copenhagen,
  • Německo: Max-Planck Research School for Demography, Rostock; Eberhard-Karls Universität Tübingen,
  • Velká Británie: London School of Economics.

 

Vědecké ústavy:

  • Francie: Institut National d'Etudes Démographiques, Paříž,
  • Nizozemsko: The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute; Netherlands Institute for Advanced Study,
  • Německo: BIB (Bundesinstitut für Bevölkerungswissenschaft), Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock.

Akce dokumentů