E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch na 27. ročníku veletrhu Gaudeamus – Brno!

V termínu 23–26. 11. 2021 se v prostorách brněnského výstaviště konal evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Student naší katedry se na akci vydal v roli zástupce geografické sekce...

Mgr. Martin Vondrášek (Ph.D. student demografie) společně se studenty biologie a chemie propagovali Přírodovědeckou fakultu UK a společně s dalšími fakultami představovali studenti jednotlivé programy potenciálním uchazečům o studium na Univerzitě Karlově.

Součástí veletrhu byla i soutěž o nejlepší expozici, kterou pod dohledem hodnotili studenti vyslaní jednotlivými školami. Společným úsilím a lidským přístupem se celému týmu UK podařilo přesvědčit komisi 12. ročníku této soutěže, že náš přístup k uchazečům je výjimečný. Hodnotitelé nám na základě níže uvedených hodnotících kritérií udělili naší expozici krásné 3. místo, což celý tým velmi potěšilo, stejně tak jako prázdné krabice po rozdaných brožurkách s informacemi k jednotlivým studijním programům.

Katedra děkuje Martinovi za skvělou reprezentaci nejen katedry, ale celé fakulty i univerzity. 


SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPOZICI

Hodnotící kritéria: 

1. Prezentace v katalozích veletrhu (tištěný a elektronický): úplnost, aktuálnost a přehlednost uvedených informací. 

2. Prezentace na webových stránkách veletrhu a v informačních systémech (kontaktní informace, rejstříky studijních oborů a fakult): úplnost a aktuálnost kontaktních informací, úplnost a aktuálnost informací uvedených v rejstříku oborů a fakult. 

3. Vizuální ztvárnění expozice: atraktivnost grafického ztvárnění pro studenty, přehlednost expozice a prezentovaných informací, označení dílčích částí expozice (jednotlivé fakulty apod.) 

4. Dispoziční řešení expozice: umístění expozice v pavilonu, velikost expozice ve vztahu k počtu zájemců o studium, čekací doba na informaci, orientace v expozici, zastoupení složek školy/instituce v expozici. 

5. Personál v expozici: ochota a vstřícnost při komunikaci se studenty, relevantnost, aktuálnost a úplnost podávaných informací. 

6. Informační materiály dostupné v expozici: srozumitelnost a přehlednost materiálů, úroveň prezentovaných informací, dostupnost materiálů. 

7. Doprovodné programy: prezentace v doprovodných programech Věda pro život, Komunikačních zónách a v rámci přednášek vystavovatelů. Úroveň a atraktivnost prezentace pro studenty, další atraktivity pro studenty (soutěže, vystoupení, prezentace zajímavostí přímo v expozici apod.) 

8. Celkový dojem z expozice.

 

 

Publikováno: Pondělí 29.11.2021 17:00

Akce dokumentů