E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpozornění pro vyučující

Vážení vyučující,

s blížícím se koncem akademického roku 2009/10 si Vás dovoluji upozornit,
že pátek 24. září 2010 je posledním dnem, kdy lze vypisovat termíny zkoušek
a zápočtů a neděle 26. září 2010 posledním dnem pro zapisování výsledků do SIS.
Tento den bude ve 24:00 hodin SIS uzavřen z důvodu převodu dat.

Zahájení rozvrhované výuky nového akademického roku 2010/2011 je stanoveno
na 29. září 2010.

Slavnostní imatrikulace prvních ročníků bakalářského studia se bude konat
ve dnech 4. a 5. října 2010. V příslušný den odpadá studentům výuka.
Rozdělení podle studijních oborů viz:
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/agenda-bc-mgr/promoce-imatrikulace-diplomy.

V kontextu probíhajících státních závěrečných zkoušek podzimních termínů
ještě připomínám novou povinnost, a sice zveřejňovat záznam o průběhu obhajoby v elektronické podobě. Bližší podrobnosti byly zveřejněny dne 9. září 2010, viz: http://www.natur.cuni.cz/faculty/aktuality/zaznam-o-prubehu-obhajoby

Všem vyučujícím děkuji za spolupráci a přeji a zdárný start
do nového akademického roku 2010/11.

Se srdečným pozdravem,
Dagmar Dzúrová

Publikováno: Neděle 12.09.2010 10:30

Akce dokumentů