E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŠkolní atlas dnešního světa

Právě vyšel nový, výrazně aktualizovaný Školní atlas dnešního světa, jehož autory jsou Martin Hanus (KSGRR) a Luděk Šídlo (interní člen katedry demografie a geodemografie PřF UK v Praze).

Tištěná verze Školního atlasu dnešního světaObal

Nový Školní atlas dnešního světa v tištěné verzi přináší:

  • plnohodnotný školní atlas (obecně-geografické mapy světa i regionů, administrativní mapy, tematické mapy),
  • rozsah odpovídající školnímu atlasu (do 200 stran),
  • novinku ve formě orientace knihy na šířku, což umožňuje tvorbu dostatečně velkých map bez nutnosti přechodu přes hřbet knihy
  • obsah složený ze čtyř sekcí (Člověk a přírodad, Člověk a společnost, Země na mapách, Přílohy), které se dále dělí na kapitoly a témata; jednotlivé sekce jsou barevně rozlišeny.

 

Digitální verze Školního atlasu dnešního světa
Nové vydání Školního atlasu dnešního světa přináší výraznou novinku – digitální verzi celého díla. Protože se jedná o zcela jedinečný produkt, (žádný ze Školních atlasů s tzv. doložkou MŠMT ČR nemá digitální verzi kromě Školního atlasu dnešního světa), je možnost seznámit se s tímto novým produktem na stránkách www.dnesni-svet.cz.

 

Na stejné adrese - www.dnesni-svet.cz - neleznete další informace o atlasu a dalších produktech "Dnešní svět", včetně možnosti jejich objednání.


Tiráž atlasu:

Autoři: Mgr. Martin Hanus, RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Autoři koncepce: Mgr. Martin Hanus, Mgr. Petr Karas, RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Daniel Kozák

Lektoři: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., RNDr. Jan D. Bláha, Mgr. Petr Karas, RNDr. Jana Peštová, RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Mgr. Karel Zahradník

Redakční zpracování: Mgr. Martin Hanus

Zpracování grafických prvků a tematických map: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Zpracování obecně geografických a administrativních map: Mgr. Bohumil Ptáček

Technická příprava grafických prvků: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Studio BESR

Technické zpracování digitální verze: Adineo s.r.o., Mgr. Lukáš Vít

Redakce: Nakladatelství TERRA

Jazyková redakce: PhDr. Eva Müllerová, CSc.

Autoři grafických prvků převzatých z předešlého vydání: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., RNDr. Vít Jančák, Ph.D., Mgr. Petr Karas, RNDr. Ludvík Kopačka, CSc., Dr. Karel Kupka, RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., RNDr. Jiří Martínek, RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Grafická úprava: Studio BESR, Mgr. Martin Hanus, RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Lito: Studio BESR

Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.

Foto: Allphoto, NASA

 

Vydalo nakladatelství TERRA, s. r. o. a TERRA-KLUB, o. p. s. v roce 2011.
© TERRA, s.r.o., 2011, 1. vydání.
ISBN 978-80-902282-6-9

Schválilo MŠMT č. j. 22404/2010-22 dne 28. února 2011 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání a střední vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

 

 

 

Publikováno: Středa 27.04.2011 08:00

Akce dokumentů