E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář Mladých demografů

Třetí akce, kterou pořádá sdružení Mladí demografové, se uskuteční dne 1. 12. 2010 na téma „Proměny demografického chování v čase a prostoru“.
Čas 01.12.2010
od 15:30 do 17:55
Jméno
Kontaktní telefon 221 951 562
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Máte-li zájem o prezentaci své práce v rámci semináře, prosíme o zaslání návrhu a stručného abstraktu nejpozději do 29. 10. 2010 na e-mail demografove@gmail.com. Uvítáme příspěvky vztahující se k tématu, které mohou vycházet jak z Vašich obhájených kvalifikačních prací, tak i jiného odborného zaměření a výzkumu. Autoři akceptovaných příspěvků budou kontaktováni nejpozději během prvního listopadového týdne, kdy bude zveřejněna finální podoba programu. Při výběru budou preferovány příspěvky „s diskusním potenciálem“.

Prosíme všechny zájemce o účast (v roli aktivního účastníka i „pasivně aktivního diskutéra“) o e-mailovou registraci (demografove@gmail.com) nejpozději do 16. 11. 2010 – v případě potřeby bude zajištěna místnost s kapacitou odpovídající předpokládanému zájmu.

Hlásit se nemusí studenti, kteří mají v tomto semestru povinný Seminář k vybraným demografickým problémům. Seminář je na základě rozhodnutí předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu Demografie (prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.) povinný pro studenty doktorského studijního programu.

Za organizátory
Klára Hulíková Tesárková & Luděk Šídlo

 

Více informací o této události...

Publikováno: Středa 01.12.2010 19:00

Akce dokumentů