E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříspěvek katedry k organizaci veřejné debaty v rámci letošních Berlínských demografických dnů

V pondělí 16. května 2022 večer se v Berlíně v rámci každoroční třídenní akce Berlínské demografické dny (https://berlindemographydays.org/) spoluorganizované sítí předních evropských demografických pracovišť Population Europe (https://population-europe.eu/) a německou Diakonií uskutečnil hybridní večer. Na jeho přípravě se z titulu svého členství v Population Europe podílela také naše katedra. Podařilo se nám zprostředkovat účast studentů příbramského gymnázia na veřejné debatě středoškoláků z vybraných evropských zemí s politiky a zástupci akademické sféry. Politiky v diskusi reprezentovala vice-prezidentka Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica. Za akademickou obec vystoupily prof. Katharina Spiess, ředitelka Federálního institutu pro populační výzkum z Wiesbadenu, a prof. Sabine Walper, ředitelka Německého institutu mládeže z Mnichova. Téma diskuse bylo průřezové, napříč dílčími tématy jejichž společným jmenovatelem se stala mládež. Charakteristický pro celou diskusi byl přesah nejen přes původní hranice demografie, ale i přes hranice široce pojímaných populačních studií. Jejím předmětem byl vztah mladých lidí k politice, pozornost, kterou politika a politici věnují postojům, potřebám a požadavkům mladých v explicitní vazbě na životní cyklus, a také veřejným politikám zaměřených na podporu mládeže.

Přestože program konference byl zřetelně tematicky strukturován, vedla snaha o průřez všemi uvedenými tématy ve veřejné debatě k jistému formalismu a významové neuspořádanosti diskutovaných otázek. Patrně nejzajímavější částí debaty byla jednotlivá vyjádření k návrhu na snížení volebního práva na 16 let tlumočenému zástupci jednoho z rostockých gymnázií. Oproti očekávání bylo poměrně málo pozornosti věnováno vzdělání, vstupu do samostatného života, zakládaní rodin a bydlení mladých – otázkám, které se citelně dotýkají mladých lidí napříč celou Evropou.  Navíc celá diskuse vyzněla nepříliš optimisticky. Participace mladých na rozhodování o veřejných záležitostech je „poddimenzovaná“, a to částečně i v důsledku všeobecně nižšího zájmu současné mládeže o politiku. Opakovaně byly zmíněny také narůstající obavy mladých lidí z budoucnosti, zejména ve vztahu ke zhoršující se ekonomické a bezpečností situace v Evropě a ve světě, a také s ohledem na narůstající environmentální problémy. Problematika mládeže, jejich životních drah, postojů, potřeb a participace na řízení společnosti si bezesporu zaslouží širokou pozornost jak vědy a výzkumu, tak především politiků. Tato pozornost by však měla být upřímná, stabilní a systematická. Hlas mladých by měl být její samozřejmou součástí a nikoli jen formálním doplňkem. Veřejná debata odhalila ve všech těchto ohledech nemalé rezervy.

Dovolujeme si touto cestou poděkovat za spolupráci Gymnáziu Příbram, jmenovitě těm jeho studentům, kteří se na veřejnou debatu v uplynulých měsících systematicky připravovali, stejně jako jejich profesorce paní Mgr. Lucii Albrechtové za její laskavou spolupráci a vedení přípravy studentů. Poděkování patří také paní docentce Řezníčkové z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje naší fakulty za poskytnutí kontaktu a předjednání spolupráce s příbramským gymnáziem.  

Tomáš Kučera

Publikováno: Úterý 17.05.2022 12:00

Akce dokumentů