E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlánujete se zapojit do sčítání 2021? Naše katedra vás podpoří!

Nadcházející sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne na jaře tohoto roku, je ideální formou získání praktických zkušeností, a to buď v terénu v roli sčítacího komisaře, nebo v "centrále" zpracování na ČSÚ.

Katedra demografie a geodemografie vnímá velmi pozitivně možnost získání těchto praktických zkušeností, které s ohledem na charakter akce lze využít jen jednou za 10 let. Proto připravujeme sérii opatření, které aktivně budou podporovat zapojení studentů do této největší statisticko-demografické akce na našem území

Ať už jste již nyní domluveni na roli sčítacího komisaře na základě své vlastní předchozí aktivity (v jednání je možnost nabídnutí doposud neobsazených pozic) nebo byste chtěli v období 1. 6. – 30. 9. 2021 pomoci přímo na ČSÚ formou brigády (DPČ) se zpracováním sčítacích listů, které nebyly v rámci automatického kódování rozpoznány, naše katedra bude aktivně toto zapojení podporovat.

V nejbližších dnech Vás budeme podrobně informovat jednak o možnostech zapojení, stejně jako o formě podpory ze strany katedry. Již nyní tak můžete přemýšlet nad tím, zda by vás účast na takové akci zajímala!  

Publikováno: Neděle 14.02.2021 17:00

Akce dokumentů