E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNedožité devadesátiny prof. Zdeňka Pavlíka

Ve středu 31. března, by se dožil devadesáti let věhlasný československý (český) demograf prof. ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. (1931–2020), zakladatel naší katedry a učitel většiny českých demografů střední a starší generace.

Profesor Pavlík byl od 70. do 90. let 20. století významným spojovacím článkem mezi demografy východních a západních zemí. Patřil k zakládajícím členům Evropské asociace pro populační studia (EAPS) a byl jejím prvním viceprezidentem (více v revue Demografie č. 1/2021 s. 44-45 na https://www.czso.cz/csu/czso/demografie-revue-pro-vyzkum-populacniho-vyvoje-c-12021). 

 

 

Publikováno: Středa 31.03.2021 18:00

Akce dokumentů