E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaše katedra a Populační fond OSN...

Jsme partnerskou organizací Populačního fondu OSN v regionu Východní Evropy a Střední Asie.

.V roce 2012 se Karlově univerzitě v Praze, Přírodovědecké fakultě dostalo prostřednictvím naší katedry dalšího významného mezinárodního ocenění, když byla na základě hodnocení a doporučení expertů UNFPA EECARO vybrána jako jedna ze čtyř partnerských institucí této organizace. Rámcovou dohodu o spolupráci podepsal děkan fakulty prof. Bohuslav Gaš koncem července 2012. Do skupiny partnerských organizací patříme spolu s Wittgensteinovým centrem pro demografii a lidský kapitál ve Vídni, Národní výzkumnou univerzitou „Vyšší škola ekonomiky“ v Moskvě zastoupenou jejím Demografickým ústavem a Univerzitou Hacettepe v Ankaře reprezentovanou Ústavem pro populační studia.

Za necelé tři měsíce se podařilo administrativně zajistit, obsahově i organizačně připravit a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze realizovat pilotní dvoutýdenní intenzivní kurz „UNFPA Executive Traning Course on Population and Development“, kterého se zúčastnilo čtrnáct odborníků, zástupců sedmi zemí regionu spadajícího pod regionální kancelář UNFPA v Istanbulu. Jednalo se o zástupce ministerstev a dalších složek veřejné správy, vysokých škol a výzkumných organizací z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kosova, Srbska, Rumunska a Turecka.

Kurz se setkal s velmi pozitivní odezvou jak mezi samotnými účastníky, tak také v jejich domovských zemích, konkrétně v národních zastoupeních UNFPA, které je k účasti vyslali. Stejný ohlas měl i při výročním hodnocení aktivit UNFPA EECARO. Na jeho základě pak naše katedra a spolu s ní celá fakulta a univerzita získaly konkrétní nabídku na další spolupráci. V současné době probíhají jednání o přípravě a realizaci obdobného kurzu v roce 2013. Na pořadu jednání jsou také další aktivity v regionu, včetně výzkumných. Vláda ČR, která prostřednictvím MZV poskytla UNFPA EECARO podstatnou část prostředků na zajištění loňského kurzu, přislíbila této organizaci na základě výsledku pilotního projektu finanční podporu i v roce letošním.

Detailnější informace o programu realizovaného kurzu a jeho účastnících včetně fotografické dokumentace lze nalézt zde.

Přiložený soubor: List of Lecturers.pdf
Další soubor: Participants.pdf
Další soubor: Program.pdf
Publikováno: Pondělí 11.02.2013 22:05

Akce dokumentů