E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNavazující dvouletý magisterský program DEMOGRAFIE otevřen i pro studenty z jiných VŠ

V nové akreditaci došlo k větší flexibilizaci studijního plánu, nově je více zpřístupněn také studentům, kteří absolvovali jiné bakalářské studium! Neváhejte, poslední možnost podání přihlášky do 29. 2. 2020!

Demografie na PřF UK se vyznačuje jak tradicí, tak vysokou kvalitou, která se projevuje snadným uplatněním absolventů na trhu práce.

Program navazuje na bakalářské studium demografie, které je katedrou demografie a geodemografie PřF UK zajišťováno, nicméně také studenti absolvující bakalářský studijní program jiného zaměření, i na jiných vysokých školách, získají znalosti a kompetence, které jim umožní věnovat se demografii v praxi, nebo ve výzkumu. Absolvent navazujícího magisterského studia má možnost pokračovat v doktorském studijním programu demografie na PřF UK, jediném doktorském programu tohoto
druhu v Česku.

Studenti budou do navazujícího magisterského studijního programu demografie přijati na základě ústního pohovoru o problematice populačního vývoje lidských populací a demografické skladbě obyvatelstva. Přijímací zkouška bude prominuta absolventům bakalářského studia demografie ve všech specializacích, pokud zpracovali a úspěšně obhájili bakalářskou práci na demografické téma.

Navazující studijní program Demografie je jedinečný program v kontextu vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy. Žádná z fakult Univerzity Karlovy, ani jiná vysoká škola v Česku, neposkytuje studium demografie v takovém rozsahu a hloubce.Zaujalo vás studium demografie? Pojďte k nám studovat!

Možnost přihlášení zde.

Přihlášky podávejte do 29. 2. 2020.


letáček ve formátu pdf zde


Najděte si nás na:

 

 

Přiložený soubor: NMgr-Demografie_KDGD_Predmety.pdf
Publikováno: Středa 19.02.2020 18:00

Akce dokumentů